Akademia Rozwoju Rodziny - bezpłatne warsztaty dla rodziców

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach zaprasza wszystkich chętnych rodziców  z terenu gminy Siechnice do udziału w wyjazdowych warsztatach podnoszących umiejętności rodzicielskie. Warsztaty przeznaczone są wyłącznie dla rodziców, a udział w nich jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona.

Obszar tematyczny warsztatów :

-budowanie bliskich relacji w rodzinie,

-radzenie sobie ze swoimi uczuciami i akceptowanie uczuć dziecka,

-zachęcanie dziecka do współpracy

-wyznaczanie granic dzieciom,

-komunikacja w rodzinie,

-rozwiązywanie konfliktów w rodzinie.

Koszt warsztatów w całości pokrywany jest ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Programy społeczne i projekty