PÓŁKOLONIE LETNIE

Wyniki naboru na półkolonie „Siechnickie lato 2022” w pliku do pobrania.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach przedkłada wyniki naboru na półkolonie letnie 2022. 

Uzupełnienie dokumentów i płatność należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2022 r.

Jednocześnie informujemy, iż pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Osoby spełniające warunki określone w Regulaminie naboru mogą składać wnioski najpóźniej do 28.06.2022 r.

Przyjęte zostaną wyłącznie kompletne wnioski, zawierające wymagane załączniki z podpisem obydwojga rodziców/opiekunów  i zawierające zaświadczenia o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej.  

 

 

 

Źródło zdjęcia okładkowego: Freepik

Programy społeczne i projekty