Zapraszamy naszych Seniorów!

Spotkanie informacyjno-edukacyjne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach w ramach realizowanego projektu „Strefy Seniorów i Osób z Niepełnosprawnościami” zaprasza seniorów zamieszkałych w Kotowicach i Duroku na spotkanie informacyjno-edukacyjne, które odbędzie się  22.06.2022 r. o godz. 14:00 w Szkole Podstawowej w Kotowicach.
 

Spotkanie organizowane jest przy współpracy służb: Policji, ZOZ, GKRPA działających na rzecz tej grupy społecznej na terenie gminy w ramach działań zaplanowanych w Strategii Wsparcia Osób Starszych i Osób z Niepełnosprawnościami w Gminie Siechnice na lata 2021 – 2027.

 

Źródło zdjęcia okładkowego: Freepik

Programy społeczne i projekty