Rejestr Zarządzeń 2012

Rejestr Zarządzeń

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Siechnicach na rok 2012

L.p.

Numer

Data

Dotyczy

Termin wejścia w życie

1.

1/2012

02.01.2012

Zarządzenie w sprawie zasad ewidencji księgowej projektu pn. „Aktywna kobieta- szczęśliwa mama” współfinansowanego ze środków EFS

01.01.2012

2.

2/2012

02.01.2012

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywna mama-szczęśliwa kobieta”

02.01.2012

3.

3/2012

02.01.2012

Powołanie Zespołu Projektowego do zarządzania projektem „Aktywna kobieta – szczęśliwa mama”.

02.01.2012

4.

4/2012

02.01.2012

Zarządzenie w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

02.01.2012

5.

5/2012

 

Anulowano

 

6.

6/2012

29.02.2012

Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej

29.02.2012

7.

7/2012

12.04.2012

Zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

26.04.2012

8.

8/2012

12.05.2012

Zarządzanie w sprawie powołania zespołu projektowego do projektu „Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w Gminie Siechnice”

12.04.2012

9.

9/2012

28.05.2012

Zarządzenie w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

28.05.2012

10.

10/2012

28.05.2012

Powołanie Komisji ds. oceny i brakowania dokumentacji niearchiwalnej gromadzonej i przechowywanej w składnicy akt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

28.05.2012

11.

11/2012

01.06.2012

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

01.06.2012

12.

12/2012

29.06.2012

Zarządzenie w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach

29.06.2012

13.

13/2012

30.07.2012

Regulamin premiowania pracowników Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej

01.09.2012

14.

14/2012

01.08.2012

Zarządzenie w sprawie realizacji projektu „Na zawsze razem bez przemocy”

01.08.2012

15.

15/2012

05.11.2012

Zarządzenie w sprawie realizacji projektu Asystent Rodziny

05.11.2012

16.

16/2012

16.11.2012

Zarządzenie w sprawie utworzenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach

16.11.2012

17.

17/2012

07.12.2012

Przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej majątku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach

07.12.2012

18.

18/2012

14.12.2012

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach

01.01.2013

Programy społeczne i projekty unijne