Rejestr Zarządzeń 2013

 

Rejestr Zarządzeń

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Siechnicach na rok 2013

 

L.p.

Numer

Data

Dotyczy

Termin wejścia

w życie

1.

1/2013

02.01.2012

księgowość

01.01.2013

2.

2/2013

02.01.2012

księgowość

02.01.2013

3.

3/2013

02.01.2012

Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. wyceny zbędnego majątku

02.01.2013

4.

4/2013

25.01.2012

Zarządzenie w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży
i obuwia roboczego dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

02.01.2013

5.

5/2013

25.01.2013

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Standardów organizowania
i prowadzenia świetlic środowiskowych na terenie Gminy Siechnice

25.01.2013

6.

6/2013

25.01.2013

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Standardów programu merytorycznego realizowanego w świetlicach środowiskowych na terenie Gminy Siechnice

25.01.2013

7.

7/2013

06.05.2013

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej dla celów prowadzonego postępowania w przedmiocie wypoczynku letniego

06.05.2013

8.

8/2013

13.05.2013

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji s. oceny i brakowania dokumentacji niearchiwalnej gromadzonej i przechowywanej w składnicy akt w GOPS

01.06.2013

9.

9/2013

13.06.2013

Zarządzenie sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach

19.06.2013

10.

10/2013

28.06.2013

Zarządzenie w sprawie usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach

01.07.2013

11.

11/2013

28.06.2013

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Projektowego do zarządzania projektem systemowym „Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w Gminie Siechnice” na 2013 r.

28.06.2013

12.

12/2013

28.06.2013

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu systemowego „Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w Gminie Siechnice”

28.06.20`13

13.

13/2013

13.09.2013

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

01.10.2013

14.

14/2013

13.09.2013

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

01.10.2013

15.

15/2013

29.08.2013

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania darowizny pieniężnej dla mieszkańców Gminy Siechnice, korzystających z ciepła sieciowego wyprodukowanego przez KOGRNERACJĘ S.A

01.09.2013

16.

16/2013

30.09.2013

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Aneksu do Regulaminu Wynagradzania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

30.09.2013

17.

17/2013

14.10.2013

Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

14.10.2013

18.

18/2013

25.10.2013

Zarządzenie w sprawie Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

25.10.2013

19.

19/2013

15.11.2013

Zarządzenie w sprawie utworzenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody  dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach

15.11.2013

20.

20/2013

12.12.2013

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej majątku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach

12.12.2013

21.

21/2013

16.12.2013

Zarządzenie w sprawie systemu zastępstw w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

16.12.2013

 

 

 

Programy społeczne i projekty unijne