Rejestr Zarządzeń 2014

Rejestr Zarządzeń

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Siechnicach na rok 2014

L.p.

Numer

Data

Dotyczy

Termin wejścia w życie

1.

1/2014

02.01.2014

Zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych dla pracowników Ośrodka za święta przypadające w sobotę

02.01.2014

2.

2/2014

24.01.2014

Zarządzenie w sprawie wysokości ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach

24.01.2014

3.

3/2014

10.02.2014

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia celów kontroli zarządczej na lata 2014 -2016.

10.02.2014

4.

4/2014

18.02.2014

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach

18.02.2014

5.

5/2014

19.03.2014

Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

19.03.2014

6.

6/2014

12.05.2014

Zarządzenie w sprawie utworzenia Biblioteczki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

12.05.2014

7.

7/2014

14.05.2014

Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. wyceny zbędnych składników majątku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

14.05.2014

8.

8/2014

23.05.2014

Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

23.05.2014

9.

9/2014

30.05.2014

Zarządzenie w sprawie udzielenia dnia wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym od pracy

30.05.2014

10. 10/2014  21.07.2014 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznania darowizny pieniężnej dla mieszkańców Gminy Siechnice, korzystających z ciepła sieciowego wyprodukowanego przez Kogenerację S.A.  21.07.2014
11. 11/2014  31.07.2014 Zarządzanie w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  31.07.2014
12. 12/2014  05.08.2014 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia systemu zastępstw pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach  05.08.2014
13. 13/2014  14.11.2014 Zarządzenie w sprawie utworzenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  14.11.2014
14. 14/2014  15.11.2014 Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów wypłat świadczeń pieniężnych dla podopiecznych Ośrodka  15.11.2014
15. 15/2014  16.12.2014 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji rocznej majątku  16.12.2014

Programy społeczne i projekty unijne