71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

„Aktywna kobieta-szczęśliwa mama” 2012

 
W  dniu 15.06.2012 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt
"Aktywna kobieta- szczęśliwa mama".
Tematem przewodnim konferencji było przedstawienie i podsumowanie realizacji projektu,
który obejmował swoim oddziaływaniem 8 kobiet - mieszkanek gminy Siechnice,
dla których zorganizowano wsparcie w postaci szkoleń, warsztatów i konsultacji.
W ramach działań środowiskowych zapewniono opiekę nad dziećmi osób uczestniczących
w projekcie, na czas brania udziału w proponowanych formach wsparcia.

Apogeum spotkania było uroczyste wręczenie uczestniczkom projektu zaświadczeń
przez Burmistrza gminy Siechnice pana Milana Ušáka oraz panią Iwonę Zarębską
z firmy przeprowadzającej szkolenia na "Dziennego opiekuna".

Uczestniczki otrzymały zaświadczenia potwierdzające ich udział w projekcie i seminarium "Elementy przedsiębiorczości i ekonomii społecznej"
oraz zaświadczenia o nabyciu umiejętności zawodowych w zakresie "Dziennego opiekuna".

Gośćmi konferencji byli uczestnicy projektu oraz przedstawiciele władz lokalnych.

Gmina Siechnice jako jedyna w powiecie wrocławskim podjęła temat opieki nad dziećmi do lat 3, pozyskała na szkolenie środki z funduszy unijnych i przeszkoliła 8 osób do pracy z dziećmi jako "Dzienny opiekun".
  
 
  

Od dnia 30.03.2012 r. odbywają się szkolenia w ramach projektu
"Aktywna kobieta-szczęśliwa mama",
realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach.
Wybrane w toku rekrutacji uczestniczki projektu (tj. 8 kobiet) przechodzą szkolenie zawodowe
dla "Dziennego Opiekuna". Podczas wykładów zapoznają się one z tematyką rozwoju małego dziecka, w tym m.in. ze stymulowaniem jego rozwoju, rozpoznawaniem potrzeb rozwojowych
oraz planowaniem i dokumentowaniem rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach życiowych. Natomiast, w wyniku uczestnictwa w warsztatach nabędą umiejętności prowadzenia z dziećmi
zabaw muzycznych, rytmicznych, plastycznych i technicznych.
 
 
 
 
   
W dniu 14.02.2012 r. odbyło się spotkanie Komisji Rekrutacyjnej,
która w wyniku przeprowadzonych rozmów, analizy ankiet rekrutacyjnych oraz ankiet badających poziom własnej skuteczności, spośród 16 kandydatów do projektu wybrała grupę docelową 8 osób- uczestników projektu "Aktywna kobieta-szczęśliwa mama".
Wybrane osoby wykazały zainteresowanie udziałem w projekcie
i podniesieniem swoich kwalifikacji w zakresie dziennego opiekuna i niani.
Osoby nie zakwalifikowane do projektu zostały wpisane na listę rezerwową.
Wsparcie doradców zawodowych mające na celu zbadanie kompetencji, umiejętności społecznych
i zawodowych uczestników projektu odbyły się w dniach 25 lutego oraz 03 i 10 marca 2012 r. Natomiast spotkanie warsztatowe z psychologiem dla uczestników projektu, mające na celu przezwyciężenie barier psychologicznych utrudniających wyjście lub powrót na rynek pracy przeprowadził w dniu 12.03.2012 r. psycholog zatrudniony przez GOPS Siechnice.
  
Przedłużamy o kolejny termin rekrutację do projektu "Aktywna kobieta-szczęśliwa mama". Rekrutacja zostaje przedłużona do dnia 10.02.2012 r. do godziny 15.30.

Pytania dotyczące projektu proszę kierować na adres a.szafran.gops@wp.eu oraz telefonicznie
(071) 311 39 68 lub 727 444 818 >>>>> szczegóły tutaj ...
 
  


Rekrutacja do projektu "Aktywna kobieta-szczęśliwa mama" została przedłużona do dnia
31.01.2012 r. do godziny 9.30.
Pytania dotyczące projektu proszę kierować na adresa.szafran.gops@wp.eu oraz telefonicznie
(071) 311 39 68 lub 727 444 818 >>>>> szczegóły
   
W dniu 20.01.2012 r. odbyło się spotkanie rekrutacyjno-informacyjne do projektu
"Aktywna kobieta- szczęśliwa mama".
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu informacyjno-rekrutacyjnym wzięło udział 8 kobiet
- potencjalnych uczestniczek projektu. Podczas spotkania uczestnicy zostali zapoznani z ideą projektu oraz uzyskali podstawowe informacje dotyczące projektu. Więcej o zasadach rekrutacji w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
 
  
Od dnia 02.01. do 25.01. 2012 r.  rozpoczął  się proces rekrutacyjny do projektu
"Aktywna kobieta-szczęśliwa mama".
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do wzięcia udziału
spotkaniu informacyjno-rekrutacyjnym w dniu 20.01.2012 r. o godzinie 10.00
w Sali Rady Miasta Siechnice ul. Wiosenna 7
.
Jednocześnie prosimy o wypełnienie ankiety rekrutacyjnej umieszczonej w załączniku
oraz  przesłanie jej e-mailem na adres:a.szafran.gops@wp.eu lub dostarczenie osobiście
na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne.

W przypadku pytań dotyczących spotkania bądź ankiety prosimy o kontakt 
z koordynatorem projektu Anetą Szafran pod numerem telefonu  727444818.
  
 
Od stycznia do czerwca 2012 r. w gminie Siechnice będzie realizowany projekt:

AKTYWNA KOBIETA- SZCZĘŚLIWA MAMA 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt skierowany jest do kobiet:
- bezrobotnych w wieku od 15 do 64 lat
(w tym powracających oraz wchodzących na rynek pracy po przerwie
związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci) ;
- zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- nieaktywnych zawodowo.

Projekt ten skierowany jest  do kobiet z terenu miejsko-wiejskiej Gminy Siechnice,
zainteresowanych podniesieniem  kwalifikacji zawodowych umożliwiających podjęcie zatrudnienia jako dzienny opiekun lub niania. 

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE!


Uczestnikom projektu zapewniamy:
- szkolenia mające na celu nabycie umiejętności i wiedzy umożliwiających
podjęcie zatrudnienia jako dzienny opiekun lub niania;
- zajęcia praktyczne i ćwiczenia w placówkach świadczących usługi opieki nad dziećmi;
- konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem;
- szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii społecznej.

W ramach działań środowiskowych, na czas brania udziału  w proponowanych  formach wsparcia, zaplanowano opiekę nad dziećmi osób uczestniczących  w  projekcie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt
z Panią Anetą Szafran - koordynatorem projektu 
tel. 727444818
w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach
ul. Wiosenna 7, 55-011 Siechnice, nr telefonu 71 311 39 68.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!
 
 
Data publikacji: 0000-00-00
Data aktualizacji: 0000-00-00