71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Przetargi / Wypoczynek letni 2013


Ogłoszenie o podpisaniu umowy - obóz
piątek, 05 lipca 2013 17:23

Pobierz

Ogłoszenie o wyniku przetargu - obóz
czwartek, 13 czerwca 2013 19:54

Pobierz

Przetarg / Zorganizowanie wypoczynku letniego nad jeziorem w formie obozu rekreacyjno - sportowego dla 20 uczniów gimnazjum z terenu Gminy Siechnice
środa, 22 maja 2013 19:59 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIECHNICACH
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na zorganizowanie wypoczynku letniego nad jeziorem w formie obozu rekreacyjno - sportowego dla 20 uczniów gimnazjum z terenu Gminy Siechnice.

Ogłoszenie
SIWZ


Ogłoszenie o podpisaniu umowy - kolonia
piątek, 05 lipca 2013 17:27
Pobierz

Ogłoszenie o wyniku przetargu - kolonia
czwartek, 13 czerwca 2013 19:55
Pobierz

Przetarg / Zorganizowanie wypoczynku letniego nad morzem w formie kolonii letnich dla 40 dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Siechnice

środa, 22 maja 2013 19:56

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIECHNICACH ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
na zorganizowanie wypoczynku letniego nad morzem w formie kolonii letnich dla 40 dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Siechnice.

Ogłoszenie
SIWZ
 

Data publikacji: 0000-00-00
Data aktualizacji: 0000-00-00