71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Dodatek energetyczny

Pliki do pobrania

Wniosek o dodatek energetyczny

.doc, ~19 KB

Pobierz plik

ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 755
  2.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2018r. poz.1044)
  1. Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. (M.P. z 2018 r. poz. 450)

 

Dodatek ten przysługuje osobom, które spełniają trzy warunki:

1.    mają przyznany dodatek mieszkaniowy,

2.    są stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej,

3.    stale zamieszkują w lokalu, do którego wg umowy dostarczana jest energia.

 

Wysokość dodatku jest stała (Minister Gospodarki ogłasza co roku wysokość kwoty dodatku energetycznego) i zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym. Do 30 kwietnia 2019 r. kwoty dodatku energetycznego wynoszą:

·         w gospodarstwie 1-osobowym: 11,35 zł/miesiąc

·         w gospodarstwie 2-4-osobowym: 15,77 zł/miesiąc

·         w gospodarstwie 5-osobowym i powyżej 5 osób: 18,92 zł/miesiąc

 
 

Aby uzyskać dodatek energetyczny, należy:

1.    wypełnić wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (wnioski znajdują się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach oraz do pobrania na stronie GOPS)

2.    mieć przyznany dodatek mieszkaniowy

3.    do wniosku dołączyć kserokopię umowy kompleksowej lub sprzedaży energii elektrycznej (przy składaniu wniosku należy mieć oryginał umowy do wglądu)

 

 

Szczegółowe informacje oraz wnioski można uzyskać w pokoju nr 114 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub pod numerem telefonu 71/ 311 39 68 wew. 114 .

  


---
Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Kościelna
Wytworzenie informacji: 2016-03-11
Data publikacji: 2016-03-11
Data aktualizacji: 2018-06-18