71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Projekt systemowy 2010

 
Człowiek - najlepsza inwestycja
 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach
ul. Wiosenna 7, 55-011 Siechnice
NIP 912-13-01-751 REGON 005959500
tel/fax: 71 311 39 68, 
e-mail: gops@ugsiechnice.pl

Od lipca do listopada 2010 r. w gminie Siechnice będzie realizowany projekt:
ROZWÓJ FORM AKTYWNEJ INTEGRACJI POPRZEZ KONTRAKTY SOCJALNE W GMINIE SIECHNICE


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest skierowany do osób:
- długotrwale bezrobotnych;
- zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- zagrożonych utratą pracy,które są w wieku aktywności zawodowej, mieszkają na terenie gminy Siechnice
oraz korzystają ze wsparcia pomocy społecznej trwale lub w formie pracy socjalnej

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE!


Uczestnikom projektu zapewniamy konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem oraz następujące kursy zawodowe:
- komputer dla początkujących i średniozaawansowanych;
- obsługa kasy fiskalnej;
- obsługa wózków widłowych;
- obsługa koparko-ładowarek;
- opiekunka;
- kadry i płace.

Dodatkowe udogodnienia:
- wsparcie finansowe umożliwiające swobodny dojazd na szkolenia i konsultacje indywidualne;
- opieka nad dziećmi w trakcie trwania projektu;
- czas trwania projektu i rozkład zajęć umożliwiający harmonijne pogodzenie uczestnictwa w projekcie z pełnieniem obowiązków rodzinnych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siechnicach
przy ul. Wiosennej 7, 55-011 Siechnice, nr telefonu 71 311 39 68.
 
 

 
Realizacja projektu:
W okresie od 20 lipca do 19 sierpnia 2010 r. w ramach projektu Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice zrealizowano cykl warsztatowych oraz indywidualnych zajęć z doradcami zawodowymi.


Od 26 sierpnia 2010 r. w ramach projektu Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice rozpoczęto cykl indywidualnych konsultacji uczestników projektu z psychologiem.


Kolejny przewidywany etap realizacji projektu Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice to zajęcia warsztatowe z psychologiem dla uczestników projektu, które zaplanowano na wrzesień 2010 r.
---------------------------------------------------------------
We wrześniu 2010 r. w ramach realizacji projektu Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice zrealizowano zajęcia warsztatowe z psychologiem dla uczestników projektu. Nadal trwają indywidualne konsultacje uczestników projektu z psychologiem.
 
-------------------------------------------------------------

Od dnia 25 października 2010 r. w ramach realizacji projektu Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice rozpoczęto kurs kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym i elektrycznym (planowane zakończenie do dnia 8 listopada 2010 r.) oraz kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz osób i rzeczy (planowane zakończenie do dnia 30 listopada 2010 r.).
 
---------------------------------------------------------------

Od dnia 2 listopada 2010 r. ramach projektu Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice rozpocznie się realizacja kursu obsługi kas fiskalnych oraz kursu opiekunki osób starszych.
---------------------------------------------------------------
Dnia 8 listopada 2010 r. zakończył się realizowany w ramach projektu Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice kurs kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym i elektrycznym, który wszyscy uczestnicy ukończyli z wynikiem pozytywnym.
 
 
 
W ramach projektu Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice zrealizowano kursy: 
w dniach od 2 do 17 listopada zrealizowano kurs opiekunki osób starszych,
 

- w dniach od 4 do 22 listopada kurs opiekunki dziecięcej,
 
 
a w dniach od 9 do 23 listopada kurs specjalisty kadr i płac.
 

Dnia 30 listopada 2010 r. zakończył się rozpoczęty dnia 25 października 2010 r. kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz osób i rzeczy.
 
 

W ramach projektu Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice dnia 2 listopada rozpoczęto kurs prawa jazdy kategorii B - kurs zakończono 16 grudnia 2010 r..
 
 

Od dnia 10 listopada 2010 r. do dnia 23 grudnia 2010 r. trwał kurs operatora koparko-ładowarki.
 
 

W dniach od 24 listopada do 2 grudnia 2010 r. zrealizowano kurs obsługi komputera dla średniozaawansowanych.
 

Dnia 10 grudnia 2010 r. zakończono realizowany w ramach Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice kursu obsługi kas fiskalnych, trwający od dnia 3 grudnia 2010 r..
 
Ponadto w dniach 4 i 5 grudnia 2010 r. odbyły się zajęcia warsztatowe uczestników projektu Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice z doradcami zawodowymi, natomiast w dniach 14, 15, 16 i 29 grudnia uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach z wizażu i stylizacji.
 
 
Warsztaty z doradcami zawodowymi:
 
 
 
Realizacja projektu Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice w roku 2010 r. została zakończona konferencją podsumowującą, która odbyła się dnia 21 grudnia 2010 r..
 
 
 
Data publikacji: 0000-00-00
Data aktualizacji: 0000-00-00