71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Projekt systemowy 2011

 
 Człowiek - najlepsza inwestycja

 PROJEKT ZAKOŃCZONYGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach
ul. Wiosenna 7, 55-011 Siechnice
NIP 912-13-01-751 REGON 005959500
tel/fax: 71 311 39 68, 
e-mail: gops@ugsiechnice.pl 

Od maja do listopada 2011 r. w gminie Siechnice będzie realizowany projekt:
ROZWÓJ FORM AKTYWNEJ INTEGRACJI POPRZEZ KONTRAKTY SOCJALNE
W GMINIE SIECHNICE


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest skierowany do osób:
Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, mieszkających na terenie gminy Siechnice, zagrożonych wykluczeniem społecznym i trwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE!


Uczestnikom projektu zapewniamy konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem
oraz kursy zawodowe


Dodatkowe udogodnienia:
- wsparcie finansowe umożliwiające swobodny dojazd na szkolenia i konsultacje indywidualne;
- opieka nad dziećmi w trakcie trwania projektu;
- czas trwania projektu i rozkład zajęć umożliwiający harmonijne pogodzenie uczestnictwa w projekcie z pełnieniem obowiązków rodzinnych.
_______________________________________________________
Projekt rozpoczęty:
 
_______________________________________________________

Rekrutacja zakończona

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach zakończył rekrutację do projektu "Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice". 
Podczas spotkania informacyjnego koordynator projektu zaprezentował założenia projektu, zasady uczestnictwa oraz możliwości podniesienia kwalifikacji społecznych i zawodowych.
Ostatecznie zakwalifikowane zostało 15 osób oraz utworzona lista rezerwowa.

Obecni na spotkaniu specjaliści pracy socjalnej pomagali wypełnić ankiety rekrutacyjne.
Podpisanie deklaracji uczestnictwa oraz  kontraktów socjalnych nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
_______________________________________________________
Warsztaty z doradcą zawodowym

W czerwcu i lipcu 2011r. 15 uczestników projektu systemowego  "Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice" odbyło zajęcia warsztatowe z doradcami zawodowymi. Na zajęciach poruszano tematy takie jak: komunikacja interpersonalna, współpraca w grupie, rozmowa kwalifikacyjna oraz metody poszukiwania pracy.

 
W listopadzie i w grudniu 2011 r. odbyła się kolejna edycja zajęć warsztatowych z doradcami zawodowymi, w ramach których uczestnicy projektu Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice nauczyli się sporządzać dokumenty aplikacyjne niezbędne przy poszukiwaniu zatrudnienia oraz przygotowywali się do rozmów kwalifikacyjnych.


_______________________________________________________

Indywidualne konsultacje z doradą zawodowym

W lipcu 2011r. zrealizowano indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi. Każdy z uczestników projektu odbył po 5 godzin indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym. W ramach spotkań przeprowadzono rozpoznanie i nazwanie własnych zainteresowań, wartości, potrzeb, cech osobowościowych w kontekście zawodu, określenie predyspozycji zawodowych, analiza dotychczasowych doświadczeń zawodowych, oraz opracowano Indywidualne Plany Działania.

_______________________________________________________

Konsultacje z psychologiem

Od 8 do 23 sierpnia 2011 w ramach projektu "Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice" zrealizowano  cykl indywidualnych konsultacji uczestników projektu z psychologiem.
 _______________________________________________________

Asystent rodziny

Od 1 września 2011r. w ramach projektu "Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice" z dwiema rodzinami uczestniczek projektu pracował asystent rodziny. Celem tej pracy było  wsparcie rodzin w zdiagnozowaniu problemów utrudniających  samodzielne funkcjonowanie oraz pomoc osobom dorosłym w wyjściu na rynek pracy i podjęciu zatrudnienia.

_______________________________________________________
Od września do grudnia 2011 r. w ramach projektu Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice z dwiema rodzinami uczestniczek projektu pracował asystent rodziny. Celem tej pracy było wsparcie rodzin w zdiagnozowaniu problemów utrudniających samodzielne funkcjonowanie oraz pomoc osobom dorosłym w wyjściu na rynek pracy i podjęciu zatrudnienia.

KURSY:

Od 19 października do 18 listopada 2011 r. w ramach projektu Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice zrealizowano kurs fryzjer-stylista.

Od 20 października do 4 listopada 2011 r. w ramach projektu Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice zrealizowano kurs florystyki.

W dniach od 20 października do 26 listopada 2011 r. odbył się kurs operatora koparko-ładowarki.

Od 29 października do 18 grudnia 2011 r. w ramach projektu Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice zrealizowano kurs prawa jazdy kategorii B.

Od dnia 2 listopada do 3 grudnia 2011 r. trwał kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy.

W dniach od 7 do 25 listopada w ramach projektu Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice zrealizowano kurs opiekunki dziecięcej.

Od dnia 10 do 16 listopada 2011 r. trwał kurs obsługi kas fiskalnych.
 
W dniach od 21 do 28 listopada  2011 r. w ramach projektu Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice odbył się kurs ABC działalności gospodarczej.
 
Od dnia 5 do 19 grudnia 2011 r. w ramach realizacji projektu Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice zrealizowano kurs kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym i elektrycznym.Realizacja projektu Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice w roku 2010 r. została zakończona konferencją podsumowującą, która odbyła się dnia 21 grudnia 2011 r.

 
Data publikacji: 0000-00-00
Data aktualizacji: 0000-00-00