71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Projekt systemowy 2012

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY


Od kwietnia do listopada 2012 r. w gminie Siechnice realizujemy projekt:

ROZWÓJ FORM AKTYWNEJ INTEGRACJI POPRZEZ
KONTRAKTY SOCJALNE W GMINIE SIECHNICE


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest skierowany do osób:
- bezrobotnych;
- zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- zagrożonych utratą pracy, które są w wieku aktywności zawodowej, mieszkają na terenie gminy Siechnice oraz  korzystają ze wsparcia pomocy społecznej trwale lub w formie pracy socjalnej


UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE!
Uczestnikom projektu zapewniamy konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem
oraz proponujemy następujące kursy zawodowe:
- obsługa koparko-ładowarek;
- obsługa wózków widłowych;
- obsługa kasy fiskalnej / magazynier - fakturzysta;
- opiekunka osób starszych;
- kucharz małej gastronomii;

Dodatkowe udogodnienia:
- wsparcie finansowe umożliwiające swobodny dojazd na szkolenia i konsultacje indywidualne;
- opieka nad dziećmi w trakcie trwania projektu;
- czas trwania projektu i rozkład zajęć umożliwiający harmonijne pogodzenie uczestnictwa w projekcie z pełnieniem obowiązków rodzinnych.


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siechnicach
przy ul. Wiosennej 7, 55-011 Siechnice, nr telefonu 71 311 39 68.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!
Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne odbędzie się
dnia 18 styczna 2012 r. (środa) o godzinie 10:00
w Siechnicach przy ul. Wiosennej 7 w sali na I piętrze
 
 
 

 
REALIZACJA PROJEKTU:
W bieżącym roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach po raz piaty rozpoczął działania realizowane w ramach projektu Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice. Po zebraniu informacyjno-rekrutacyjnym, które odbyło się w styczniu, zespół projektowy wyłonił grupę 15 osób (w tym jedna osoba powracająca do projektu), które zostaną objęte przewidzianym w ramach projektu wsparciem.
Jak dotąd, w czerwcu i lipcu 2012 r. 14 uczestników projektu systemowego  Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice rozpoczęło odbyło zajęcia warsztatowe oraz indywidualne z doradcami zawodowymi. Na zajęciach poruszano tematy takie jak komunikacja interpersonalna, współpraca w grupie, rozmowa kwalifikacyjna, oraz metody poszukiwania pracy, dokumenty aplikacyjne.
Kolejnym etapem wsparcia uczestników projektu będą indywidualne konsultacje z psychologiem, które zaplanowano na sierpień 2012 r.
 
W toku realizowanego projektu systemowego  Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice  w lipcu 2012 r. piętnaścioro uczestników w lipcu odbyło cykl zajęć warsztatowych oraz spotkań indywidualnych z doradcami zawodowymi. Na zajęciach poruszano tematy takie jak komunikacja interpersonalna, współpraca w grupie, rozmowa kwalifikacyjna, oraz metody poszukiwania pracy, dokumenty aplikacyjne.
 
 
Ponadto w sierpniu i wrześniu uczestnicy projektu odbyli cykl spotkań indywidualnych z psychologiem.
 
 
W lipcu 2012 r. w ramach projektu Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice rozpoczęto realizację Programu Aktywności Lokalnej wśród mieszkańców budynku przy ul. Bukowej w Świętej Katarzynie. Uczestnicy programu odbyli zajęcia grupowe z doradcami zawodowymi oraz cykl spotkań indywidualnych z psychologami.
 
 
Natomiast w dniach od 12 do 28 września 2012 r. uczestniczyli w kursie Projektowanie i pielęgnacja  terenów zielonych, w ramach którego zagospodarowali teren wokół budynku przy ul. Bukowej.
 
Dnia 1 września 2012 r. odbył się w otoczeniu budynku Piknik Rodzinny dla wszystkich mieszkańców budynku.
 
 
Natomiast dnia 28 września 2012 r.  uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej oraz pozostali mieszkańcy budynku przy ul. Bukowej 20 wraz z rodzinami wzięli udział w Dniu Sąsiada.
 
 
 
Pozostali uczestnicy projektu Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice od września 2012 r. rozpoczęli kursy zawodowe.
W dniach 10 ? 13 września 2012 r. odbył się kurs obsługi kas fiskalnych.
 
 
Od 10 września 2012 r. do 9 października 2012 r. trwał kurs prawa jazdy kategorii B.
 
 
Dnia 3 października 2012 rozpoczął się kurs operatora koparko-ładowarki (przewidziany termin zakończenia to 20 listopada 2012 r.).
 
 
Z kolei dnia 8 października rozpoczęto kurs Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym i elektrycznym z wymianą butli z gazem w wózkach, który zakończy się dnia 8 listopada 2012 r.
Ponadto od końca sierpnia 2012 r. w ramach projektu Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice z trzema rodzinami uczestniczek projektu rozpoczęli pracę asystenci rodziny.

Zmieniony: wtorek, 9 października 2012 19:07

KONIEC PROJEKTU NA 2012 R:
Dnia 20 listopada 2012 r. zakończono realizację kursu operatora koparko-ładowarki.
 
 
Natomiast 8 listopada 2012 r. zakończył się kurs „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym i elektrycznym z wymianą butli z gazem w wózkach”
 
 
W dniach od 16 listopada do 7 grudnia 2012 r. zrealizowano kurs opiekunki osób starszych , który odbył się w Domu Opieki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dobroszycach.
 
 
Natomiast w dniach od 12 do 14 grudnia 2012 r. odbył się – po raz pierwszy w ramach projektu „Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice” – kurs „Obsługa dystrybutorów gazowych LPG”
 
 
Ostatnim w roku 2012 r. kursem w jakim wzięli udział uczestnicy projektu był jednodniowy kurs wizażu.
 
 
Realizacja projektu „Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice” w roku 2011 r. została zakończona konferencją podsumowującą, która odbyła się dnia 11 grudnia 2012 r.
 
Data publikacji: 0000-00-00
Data aktualizacji: 0000-00-00