71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Projekt systemowy 2013/2014ROZWÓJ FORM AKTYWNEJ INTEGRACJI POPRZEZ KONTRAKTY SOCJALNE W GMINIE SIECHNICE
ROK 2013
/2014

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoW bieżącym roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach po raz szósty rozpoczął działania realizowane
w ramach projektu „Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice”.


Po zebraniu informacyjnym, które odbyło się w czerwcu, zespół projektowy wyłonił grupę 14 osób (w tym dwie osoby powracające do projektu), które zostaną objęte przewidzianym w ramach projektu wsparciem.

W czerwcu i lipcu 2013 r. dwanaścioro uczestników projektu systemowego  „Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice” podpisało kontrakty socjalne i odbyło zajęcia warsztatowe i indywidualne z doradcami zawodowymi. Na zajęciach poruszano tematy takie jak rozmowa kwalifikacyjna, metody poszukiwania pracy, dokumenty aplikacyjne.
W lipcu, sierpniu i wrześniu 2013 r. uczestnicy projektu odbyli cykl indywidualnych spotkań z psychologami.

 


 

Od października 2013 roku uczestnicy rozpoczęli udział w kursach zawodowych, realizowanych przez wyłonione
w drodze przetargu instytucje szkoleniowe.

 

Od 25 października 2013 r. do 14 listopada 2013 roku trwał kurs kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym i elektrycznym z wymianą butli z gazem w wózkach, który odbył się w Dolnośląskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu przy ul. Wiśniowej.

 


 

Również w Dolnośląskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu przy ul. Wiśniowej dniach od 25 października do 6 listopada 2013 roku odbył się kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV (SEP).

 


 

W dniach od 4 do 8 listopada 2013 roku przy ul. Wagonowej we Wrocławiu odbył się kurs obsługi kas fiskalnych, realizowany przez Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

 


 

Dnia 18 listopada 2013 r. rozpoczęły się dwa kursy organizowane w ramach projektu „Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice” W Dolnośląskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego przy ul. Wiśniowej we Wrocławiu rozpoczął się kurs spawania, natomiast przy ul. Giełdowej we Wrocławiu firma Nestor Group Bartosz Berkowski rozpoczęła realizację kursu kucharza małej gastronomii.

 


 

Jeszcze w listopadzie w ramach projektu planowane jest rozpoczęcie kursu brukarza, natomiast w grudniu zostaną zrealizowane kursy opiekunki dziecięcej oraz opiekunki osób starszych.

 

Ponadto w roku 2013 w ramach projektu „Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice” z dwiema rodzinami uczestniczek projektu rozpoczęli pracę asystenci rodziny. 

Dnia 19 grudnia 2013 r. zakończył się trwający ponad miesiąc kurs spawania, realizowany w ramach projektu „Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice” przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego Dolnośląskiego Zakład Doskonalenia Zawodowego przy ul. Wiśniowej we Wrocławiu.

 

Dzień później, 20 grudnia 2013 r. zakończył się natomiast kurs kucharza małej gastronomii prowadzony w ramach projektu przez firmę Nestor Group Bartosz Berkowski.

 

W dniach od 26 listopada do 12 grudnia 2013 r. w ramach projektu „Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice” odbył się kurs brukarza, który był prowadzony przez Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu.

 

 

W dniach od 2 do 16 grudnia 2013 r. w ramach projektu „Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice” przeprowadzono kurs opiekunki dziecięcej.

 

 

Od 6 do 20 grudnia 2013 r. zrealizowany został kurs opiekuna osób starszych. Oba wymienione kursy z zakresu opieki nad osobami zależnymi zostały przeprowadzone we Wrocławiu oraz w Świętej Katarzynie przez firmę Vinci.

 

 

Dnia 15 grudnia 2013 r. w ramach projektu „Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice” odbył się jednodniowy kurs dla osób wykonujących prace kontrolno-pomiarowe przy urządzeniach, sieciach i instalacjach energetycznych. Został on zrealizowany we Wrocławiu przez Towarzystwo Oświatowe Profil z Sopotu.

 

Ostatnim w roku 2013 r. kursem w jakim wzięli udział uczestnicy projektu był zrealizowany w ostatnich dniach grudnia kurs wizażu, który składał się z części teoretycznej oraz praktycznej.

 

 

Realizację projektu „Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice” w roku 2014 rozpoczęło spotkanie organizacyjno-informacyjne, które odbyło się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dnia 31 stycznia 2014 r.

 

 

W pierwszym tygodniu lutego 2014 r. uczestniczki projektu rozpoczęły staże zawodowe:

- w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Farnej we Wrocławiu;

- w Ośrodku „Domek z sercem” w Radwanicach;

- w „Barze Leśnym” w Groblicach.

 

 

 W kolejnym etapie realizacji projektu uczestnicy odbędą indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem, co przewidziane jest na druga połowę lutego 2014 r.

 Informujemy, że w ramach organizowanych z okazji 10-tej rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej Dni Otwartych Funduszy Europejskich w dniach od 5 do 9 maja 2014 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach przy ul. Żernickiej 17 będzie można zapoznać się z informacjami na temat zrealizowanych w tym okresie przez GOPS projektów dofinansowywanych przez Unię Europejską.Po zakończeniu indywidualnych konsultacji z psychologiem i doradcą zawodowym grupa 5 uczestniczek projektu od marca 2014 r. rozpoczęła udział w kursie „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” organizowanym przez Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu, Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr III. 

Pierwsza część kursu, obejmująca zajęcia teoretyczne odbywała się w Świętej Katarzynie i trwała do połowy maja.
 

 
 

Kolejny etap realizacji kursu „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” obejmujący zajęcia praktyczne rozpoczął się
20 maja 2014 r.

 

 

Zajęcia praktyczne zostały zrealizowane w placówce Pastelowe Przedszkole i Żłobek przy Parafii, przy ul. ul. Pilczyckiej 139 we Wrocławiu.

 

 

Kurs „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” trwał do 2 czerwca 2014 r.

 

 

W kwietniu 2014 roku kolejna uczestniczka projektu rozpoczęła realizację stażu zawodowego.

 

Staż w zawodzie „Opiekun osób starszych” realizowany był w Ośrodku „Domek z sercem” w Radwanicach.

 

 

Staż w zawodzie „Kucharz małej gastronomii” realizowany był w „Barze Leśnym” w Groblicach.
 

Dzięki realizowanym w ramach dofinansowywanego przez Unię Europejską projektu „Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice” uczestniczki zdobędą cenne doświadczenie zawodowe oraz uzyskają szanse na zatrudnienie u pracodawców – realizatorów staży.
 

 

Realizację staży zawodowych uczestniczki zakończyły w lipcu 2014 r.

 W środę 26 listopada 2014 r. o godz. 1000 w budynku Gminnego Centrum Kultury w Świętej Katarzynie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach.
Projekt „Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice” trwał od czerwca 2008 roku do listopada 2014 roku i skierowany był do osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub utratą pracy.

 

Po uroczystym powitaniu gości młodzież ze Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie zaprezentowała krótki program artystyczny.

 

Następnie uczestnicy konferencji mogli zapoznać się ze szczegółami realizowania projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Swoje doświadczenia prezentowali przedstawiciele trzech instytucji: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Koordynator Projektu p. Sławomir Małecki; Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Kierownik Oddziału ds. Oceny i Obsługi Projektów Systemowych p. Marcin Sobiecki oraz Urzędu Miejskiego - Kierownik Biura ds. Funduszy Zewnętrznych p. Grzegorz Salwa.
 Po wystąpieniach odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń o udziale w projekcie uczestnikom ostatniej edycji (2013-2014) oraz podziękowań przedstawicielom instytucji, z którymi Ośrodek współpracował przy realizacji projektu.
 
Zapraszamy do zapoznania się z treścią prezentacji podsumowującej realizację projektu - link poniżej

Prezentacja końcowa Projekt UE 2008-2014

 

Data publikacji: 0000-00-00
Data aktualizacji: 0000-00-00