71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

„Integracja społeczna na rzecz rozwiązywania problemów rodzin na terenie gminy Siechnice” 2011

 
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
W dniach 12-13.04.2011r. odbył się II blok szkoleń w ramach projektu
realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach
"Integracja społeczna na rzecz rozwiązywania problemów rodzin na terenie Gminy Siechnice".
Grupa 30 osób - przedstawicieli instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów rodzin
na terenie Gminy Siechnice- odbywała szkolenie w zakresie skutecznej komunikacji z rodzinami,
barier w komunikacji, skutecznym komunikowaniu się z instytucjami
oraz radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.
Uczestnicy projektu pod kierownictwem psychologów- terapeutów rodzin -
w formie wykładowej i pracy w grupach pracowali nad zdiagnozowaniem omawianych problemów oraz poznawali sposoby skutecznego ich rozwiązywania.

Kolejnym etapem są warsztaty w grupach po 6 osób (5 grup).
 
 
 
 
 
 
 
 
Data publikacji: 0000-00-00
Data aktualizacji: 0000-00-00