71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Jak może Ci pomóc GKRPA?

Osoba z Twojego otoczenia lub jakaś instytucja w trosce o Ciebie postanowiła napisać do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosek z prośbą o zbadanie czy jesteś osobą uzależnioną.
Zapraszamy Cię na rozmowę, aby wyjaśnić tę sprawę i wspólnie znaleźć dobre rozwiązanie. W trakcie spotkania z Komisją dowiadujesz się jakie są możliwości poradzenia sobie z tą sytuacją – są one przedstawione poniżej.
 
Jeśli powiesz TAK uzależnienie to mój problem i chcę sobie z nim poradzić – Komisja proponuje Ci podjęcie dobrowolnego leczenia w Poradni Odwykowej we Wrocławiu.
Jesteś umówiony na pierwszą wizytę do specjalisty od spraw uzależnień, który będzie pomagał Ci w poradzeniu sobie z tym problemem. Rozmowy z nim nazywane są terapią i są nieodpłatne.
To specjalista decyduje o formie i czasie trwania Twojej terapii oraz o momencie jej zakończenia.
Sam nie możesz przerwać leczenia – jeśli tak się stanie Komisja ma obowiązek skierowania Twojej sprawy na drogę sądową. W spawie sądowej sędzia Sądu Rodzinnego w Oławie decyduje czy zapadnie wyrok o zobowiązanie Cię do podjęcia leczenia odwykowego.
Prosimy Cię o dostarczenie do Komisji raz w miesiącu zaświadczenia o ilości rozmów odbytych z terapeutą. Członkowie Komisji ze swojej strony również sprawdzają czy kontynuujesz leczenie.
 
Jeśli powiesz NIE i uważasz, że nie jesteś osobą uzależnioną – Komisja zleca wykonanie wywiadu środowiskowego przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz badanie biegłego do spraw uzależnień, który po spotkaniu z Tobą stwierdzi czy jesteś osobą uzależnioną i sporządzi pisemnie swoją opinię.
Jeśli biegły nie znajdzie u Ciebie objawów uzależnienia Gminna Komisja na tym kończy swoją pracę.
 
Jeśli biegły stwierdzi, że jesteś osobą uzależnioną Gminna Komisja ma obowiązek przekazać Twoją sprawę do Sądu Rodzinnego w Oławie – może zapaść wyrok o zobowiązanie Cię do podjęcia leczenia odwykowego.
  
 
Z poważaniem
 
Data publikacji: 0000-00-00
Data aktualizacji: 0000-00-00