71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach
ul. Żernicka 17, 55-010 Św. Katarzyna


GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7:10 - 15:10
środa w godz. 9:00 - 17:00
SEKRETARIAT
tel. 71/311 39 68
faks 71/308 43 79
e-mail gops@gops-siechnice.org.pl

NIP: 912-13-01-751
REGON: 005959500
KONTO: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy O/Święta Katarzyna 21 9584 1092 2010 1000 1078 0001

Kierownik GOPS
Joanna Bryłkowska-Hehn
e-mail: jbrylkowska@gops-siechnice.org.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 9-14

Zastępca Kierownika GOPS
Sławomir Małecki
tel. 71/311 39 68 wew.110
e-mail: smalecki@gops-siechnice.org.pl

Główny księgowy
Joanna Gawlik-Kottas
tel. 71/311 39 68 wew.106
e-mail: jgawlik@gops-siechnice.org.pl

DZIAŁ FINANSOWO-ADMINISTRACYJNY

Stanowiska ds. księgowości

Agnieszka Jezierska
tel. 71/311 39 68 wew.104
e-mail:  ajezierska@gops-siechnice.org.pl

Agata Stanik
tel. 71/311 39 68 wew. 104
e-mail: astanik@gops-siechnice.org.pl

Stanowisko ds. kadr i płac

Ewa Szutas
tel. 71/311 39 68 wew.104
e-mail: eszutas@gops-siechnice.org.pl

DZIAŁ PRACY ŚRODOWISKOWEJ

Pracownicy socjalni
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek-piątek 7.30- 10.00 (po godz. 10.00 praca w terenie)

Urszula Chomicz – Wsparcie osób niepełnosprawnych, Koordynator procedury Niebieska Karta
tel. 71/311 39 68 wew.112
e-mail: uchomicz@gops-siechnice.org.pl

Anna Kościelna
tel. 71/311 39 68 wew.
e-mail: 

Małgorzata Kowalczyk – Koordynator sekcji wsparcia rodziny
tel. 71/311 39 68 wew.122
e-mail: mkowalczyk@gops-siechnice.org.pl

Jadwiga Kucharska
tel. 71/311 39 68 wew. 122
e-mail: jkucharska@gops-siechnice.org.pl

Kacper Madej
tel. 71/311 39 68 wew. 114
e-mail: kmadej@gops-siechnice.org.pl

Barbara Muszak
tel. 71/311 39 68 wew.112
e-mail: bmuszak@gops-siechnice.org.pl

Teresa Nowicka - Stypendia Szkolne / Karta Dużej Rodziny/ Dodatki mieszkaniowe
tel. 71/311 39 68 wew.107
e-mail: tnowicka@gops-siechnice.org.pl

Mariola Przodała – Koordynator sekcji opiekuńczej
tel. 71/311 39 68 wew.122
e-mail: mprzodala@gops-siechnice.org.pl

Janina Rychter
tel. 71/311 39 68 wew.114
e-mail: jrychter@gops-siechnice.org.pl

Asystenci rodzin

Joanna Grobelna-Kosowska
tel. 71 311 39 68 wew.111
e-mail: jgrobelna@gops-siechnice.org.pl

Aneta Szafran
tel. 71 311 39 68 wew.113
e-mail: aszafran@gops-siechnice.org.pl

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Starszy specjalista - Koordynator działu świadczeń rodzinnych
Monika Klujew
tel. 71/311 39 68 wew.102
e-mail: mklujew@gops-siechnice.org.pl

Sekcja świadczeń rodzinnych
Halina Bamberska
tel. 71/311 39 68 wew.101
e-mail: hbamberska@gops-siechnice.org.pl

Teresa Dzik-Łuczak
tel. 71/311 39 68 wew.101
e-mail: tdzik@gops-siechnice.org.pl

Justyna Dziwosz
tel. 71/311 39 68 wew.103
e-mail: jdziwosz@gops-siechnice@org.pl

Marzena Malinowska
tel. 71/311 39 68 wew. 101
e-mail: mmalinowska@gops-siechnice.org.pl

Anna Smyrak
tel. 71/311 39 68 wew. 103
e-mail: asmyrak@gops-siechnice.org.pl

Daria Szykasiuk
tel. 71/311 39 68 wew.
e-mail:

Marta Uberna
tel. 71/311 39 68 wew. 103
e-mail: muberna@gops-siechnice.org.pl

Paulina Wiśniewska
tel. 71/311 39 68 wew. 103
e-mail: pwisniewska@gops-siechnice.org.pl

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Stanowisko ds. profilaktyki uzależnień
(Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny)
Aneta Musielak
tel. 71/311 39 68 wew.109
e-mail: amusielak@gops-siechnice.org.pl---
Osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Jezierska
Wytworzenie informacji: 2013-11-27
Data publikacji: 2016-03-11
Data aktualizacji: 2019-10-04