71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Aktualności

Dofinansowanie do ciepła sieciowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach, na podstawie porozumienia zawartego 13.09.2018 r. pomiędzy Gminą Siechnice, a Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. o przekazaniu darowizny pieniężnej, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do ciepła sieciowego w okresie listopad – grudzień 2018 r.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach, ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna  od 01.11.2018r.


Kto może ubiegać się o dofinansowanie do ciepła sieciowego:

-   osoby, które są w trudnej sytuacji finansowej,

- stale zamieszkują na terenie gminy Siechnice i korzystają z ciepła sieciowego wyprodukowanego przez KOGENERACJĘ S.A.


Dochód uprawniający do otrzymania pomocy finansowej :

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 1802,15 zł
- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 1287,25 zł

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o uzyskanym dochodzie
w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku tj. październik 2018r.

Ważne:

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie musi złożyć wniosek do 15 dnia danego miesiąca, aby otrzymać dofinansowanie w danym miesiącu. Jeden wniosek uprawnia do otrzymania dofinansowania w bieżącym i kolejnych miesiąc - włącznie do grudnia 2018 r.

Zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania i uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach, ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna, tel. 71/311-39-68, pok.107.

Zarządzenie KierownikaZarządzenie Kierownika

 

Regulamin Regulamin

 

WniosekWniosek


---
Osoba odpowiedzialna za treść: Teresa Nowicka
Wytworzenie informacji: 2018-10-30
Data publikacji: 2018-10-30
Data aktualizacji: 0000-00-00
<< Wróć do listy newsów