71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Aktualności

Dofinansowanie do ciepła sieciowego


Na podstawie porozumienia zawartego 05.06.2017 r. pomiędzy Gminą Siechnice, a Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. o przekazaniu darowizny pieniężnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do ciepła sieciowego w okresie WRZESIEŃ – LISTOPAD 2017 r.


Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach od 01.09.2017 r.


Kto może ubiegać się o dofinansowanie do ciepła sieciowego:

-   osoby, które są w trudnej sytuacji finansowej,

- stale zamieszkują na terenie gminy Siechnice i korzystają z ciepła sieciowego wyprodukowanego przez KOGENERACJĘ S.A.


Dochód uprawniający do otrzymania pomocy finansowej :

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 1750 zł netto,


- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 1250 zł netto


Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o uzyskanym dochodzie w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.


Zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania i uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach, ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna, tel. 71 311 39 68, pok. 103.
 

DO POBRANIA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA DO CIEPŁA SIECIOWEGO

ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH NA POTRZEBY DOFINANSOWANIA DO CIEPŁA SIECIOWEGO


WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO CIEPŁA SIECIOWEGO


---
Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Kościelna
Wytworzenie informacji: 2017-08-02
Data publikacji: 2017-08-02
Data aktualizacji: 0000-00-00
<< Wróć do listy newsów