71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Aktualności

Informacja "Dobry Start 300+"

h

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach informuje, iż od 1 lipca 2018 r. można składać wnioski na świadczenie dobry start.

W lipcu 2018 r. wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.

 

W okresie od 01 do 06.07.2018 r. wpłynęło prawie 500 wniosków.

 

Podczas wypełniania wniosków elektronicznie prosimy zwrócić uwagę na:

 

1. dokładne wpisywanie nazwy i adresu szkoły do której uczęszcza dziecko

W składanych wnioskach występuje bardzo dużo błędów w danych dotyczących nazwy szkoły oraz jej adresu. Dzieci uczęszczają nie tylko do szkół na terenie gminy, ale również do szkół w Oławie i Wrocławiu,  prosimy więc o dokładne wpisywanie informacji do wniosków.

 

2. podanie adresu zamieszkania - jeśli jest inny niż zameldowania -rodziców i opiekunów dzieci

Dużo błędów występuje przy wskazywaniu adresu zamieszkania wnioskodawcy (rodzica/ opiekuna prawnego). Z uwagi na różne adresy zameldowania i zamieszkania często wpisywany jest adres zameldowania (system bankowy zaciąga dane i adres właściciela konta).

Wniosek należy złożyć do gminy wg miejsca zamieszkania rodzica/opiekuna oraz dziecka.

 

3. wskazanie stanu cywilnego dziecka

System wymaga wskazania stanu cywilnego dziecka (identyfikacja płci przy numerze PESEL).

 

 

Błędne wypełnienie wniosku powoduje konieczność skorygowania dokumentu poprzez osobisty kontakt z tutejszym Ośrodkiem.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Dobry Start” uzyskać można w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Żernicka 17 , 55-010 Święta Katarzyna w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 7:10-15:10 w środy od 9:00-17:00 lub pod numerem telefonu 535 900 857.


---
Osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Bryłkowska-Hehn
Wytworzenie informacji: 2018-07-09
Data publikacji: 2018-07-11
Data aktualizacji: 0000-00-00
<< Wróć do listy newsów