71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Aktualności

INFORMACJA NT. DOFINANSOWANIA

 

Dofinansowanie do ciepła sieciowego

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Siechnice, a Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. o przekazaniu darowizny pieniężnej, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do ciepła sieciowego w okresie: październik 2020 – grudzień 2020 r.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach, ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna  od 05.10.2020 r.


Kto może ubiegać się o dofinansowanie do ciepła sieciowego:

-   osoby, które są w trudnej sytuacji finansowej,

- stale zamieszkują na terenie gminy Siechnice i korzystają z ciepła sieciowego wyprodukowanego przez KOGENERACJĘ S.A.

Dochód uprawniający do otrzymania pomocy finansowej :

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 2133 t.j.) nie przekracza kwoty 2100,00 zł brutto.

- osobie w rodzinie, w której dochód zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 2133 t.j.) nie przekracza kwoty 1500,00 zł brutto.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o uzyskanym dochodzie z 3 miesięcy
 poprzedzających termin złożenia wniosku tj. wniosek złożony w październiku 2020 r, dochody za miesiąc lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Ważne:

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie musi złożyć wniosek do 15 dnia danego miesiąca, aby otrzymać dofinansowanie w danym miesiącu. Jeden wniosek uprawnia do otrzymania dofinansowania w bieżącym i kolejnych miesiącach - włącznie do grudnia 2020  r.

Ośrodek, przed przyznaniem dofinansowania, ma prawo weryfikacji zawartych we wniosku danych  wywiadem środowiskowym, przeprowadzanym w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy.

Zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania i uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy
o kontakt z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach, ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna, tel. 71/311-39-68, pok.107.

 
DO POBRANIA:


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DO CIEPŁA 2020 R.

OŚWIADCZENIE DOT. DOFINANSOWANIA DO CIEPŁA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH DM

OŚWIADCZENIE - DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZAŚWIADCZENIE O ZAROBKACH Z TYTUŁU ZATRUDNIENIA

 


---
Osoba odpowiedzialna za treść: Teresa Nowicka
Wytworzenie informacji: 2020-10-02
Data publikacji: 2020-10-02
Data aktualizacji: 0000-00-00
<< Wróć do listy newsów