71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Aktualności

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

  

INFORMACJA

Do wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia rodzinne (z wyjątkiem jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka), w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obowiązkowo należy:

-  dołączyć dokument potwierdzający aktualną sytuację zawodową osoby aktywnej zawodowo zamieszkałej za granicą (zaświadczenie od pracodawcy w języku obcym wraz z tłumaczeniem przysięgłym) bądź zaświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej za granicą czy pobieranie zasiłku dla bezrobotnych, emerytury, renty lub innych świadczeń,

- dołączyć dokument potwierdzający sytuację zawodową rodzica zamieszkującego w Polsce (także w przypadku, gdy rodzic nie wnioskuje o świadczenie na pierwsze dziecko),

-    wskazać adres zamieszkania drugiego z rodziców bądź adres pracodawcy w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.

Określenie koordynacji oraz rozstrzygnięcie sprawy przez marszałka województwa jest uzależnione od treści informacji jaką Organ otrzymuje od właściwej instytucji zagranicznej lub dokumentu potwierdzającego zamieszkanie oraz sytuację zawodową członków rodziny (nie wyłącznie oświadczenia). W związku z powyższym niezbędnie jest dołączenie do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów.

Wzory zaświadczeń oraz wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej www.dops.wroc.pl

W załączeniu do pobrania pismo Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej.

 


---
Osoba odpowiedzialna za treść: Monika Klujew
Wytworzenie informacji: 2017-08-02
Data publikacji: 2017-08-02
Data aktualizacji: 0000-00-00
<< Wróć do listy newsów