71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Aktualności

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY

INFORMACJA

w sprawie wniosków o świadczenia rodzinne

na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

 

1. świadczenie wychowawcze 500+

2. świadczenia rodzinne

3. świadczenia z funduszu alimentacyjnego

4. świadczenie dobry start 300+

 

1. świadczenie wychowawcze 500+ na okres świadczeniowy 2018/2019

 

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwający od 1 października 2018r. do 30 września 2019r.,  można składać od 1 lipca 2018 r. (w formie elektronicznej) oraz od 1 sierpnia 2018r. (w formie papierowej).

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można składać:

1.    elektronicznie (ZUS, banki krajowe, Emp@tia, ePUAP)

2.    papierowo (kompletnie wypełniony wniosek).

 

Jednocześnie przypominamy, iż do dnia 30 września 2018r. realizujemy wypłaty świadczeń wynikające z decyzji na okres zasiłkowy 2017/2018.

Wnioski na dzieci urodzone w trakcie okresu zasiłkowego można składać na bieżąco. Świadczenia przyznawane są od m-ca, w którym został złożony wniosek.

 

2 i 3. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

 

Dzień  1 lipca 2018r. (w formie elektronicznej) oraz 1 sierpnia 2018r. (w formie papierowej) to także data początku składania wniosków o:

-  świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na nowy okres rozpoczynający się 1 października 2018r. 

Jednocześnie przypominamy, iż do dnia 30 września  2018r. realizujemy wypłaty świadczeń wynikające z decyzji na okres zasiłkowy 2017/2018.

 

-    zasiłek rodzinny na kolejny okres, rozpoczynający się 1 listopada 2018r.

Jednocześnie przypominamy, iż do dnia 31 października  2018r. realizujemy wypłaty świadczeń wynikające z decyzji na okres zasiłkowy 2017/2018.  

Wnioski na dzieci urodzone w trakcie okresu zasiłkowego można składać na bieżąco. Świadczenia przyznawane są od m-ca, w którym został złożony wniosek.

 

4. świadczenie dobry start 300+ na okres świadczeniowy 2018/2019

 

Dzień 1 lipca 2018r. (w formie elektronicznej) oraz 1 sierpnia 2018r. (w formie papierowej) to także data początku składania wniosków o świadczenie dobry start.

Wnioski o te świadczenie należy złożyć najpóźniej do dnia 30 listopada 2018r.

 

 

 

 

W związku ze zmianą wzorów wniosków o ustalenia prawa do świadczeń tutejszy Ośrodek informuje, iż DRUKI WNIOSKÓW na nowy okres świadczeniowy są wydawane od 1 sierpnia 2018r.

 

Ponadto informujemy, iż wszystkie sprawy związane ze świadczeniami rodzinnymi będą załatwiane w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie, ul. Żernicka 17,

sala nr 120 na I piętrze od dnia 1 sierpnia 2018r.

w godzinach:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7:15-14:45

środa w godz. 9:15 – 16:45

 

Przyjmowane będą wyłącznie kompletnie wypełnione wnioski

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach uruchomi od dnia  2 lipca 2018r. dla mieszkańców gminy specjalny nr telefonu 535 900 857, pod którym będzie można uzyskać informacje na temat ogólnych warunków przyznawania świadczeń i składanych dokumentów.

Informacja telefoniczna udzielana będzie pomiędzy przyjęciami klientów.

 

 

Szczegółowe informacje na temat przyznawanych świadczeń zawarte są na stronie
http://gops-siechnice.org.pl w zakładce FORMY POMOCY lub na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/

 

 

 


---
Osoba odpowiedzialna za treść: Monika Klujew
Wytworzenie informacji: 2018-06-18
Data publikacji: 2018-06-18
Data aktualizacji: 0000-00-00
<< Wróć do listy newsów