71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Aktualności

POMOC ŻYWNOŚCIOWA Fundacja im. ks. Władysława Latosa, Interwencyjny Punkt Wydawania Żywności, ul. Rogowska 117 „D”.

Wrocław - Nowy Dwór, dojazd autobusami:

122, 134, 142, 149 przystanek „ZEMSKA”

 

przy Biedronce, ostatni magazyn od ulicy,

wzdłuż torów kolejowych,

 

czynny tylko w środy w godzinach 14:00 – 17:00Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach informuje, że osoby o niskim dochodzie tj. (nie więcej niż 1028,00 zł. na osobę w rodzinie lub 1268,00 zł w przypadku osoby samotnej), znajdujące się w trudnej sytuacji mogą uzyskać pomoc z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017

 

Na udział w programie PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2017 składa się:

- otrzymanie żywności;

- uczestnictwo w działaniach towarzyszących, czyli szkoleniach i warsztatach mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji  w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego (wykorzystanie artykułów spożywczych, zdrowe żywienie, przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności, ekonomiczne prowadzenie gospodarstwa domowego).

 

Osoby i rodziny spełniające w/w kryterium dochodowe mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach przy ul. Żernickiej 17 w Świętej Katarzynie po skierowania, na podstawie których mogą osobiście odbierać żywność w Fundacji im. ks. Władysława Latosa, Interwencyjny Punkt Wydawania Żywności, ul. Rogowska 117 „D”, Wrocław.

 

O miejscu i czasie realizacji działań towarzyszących GOPS poinformuje uczestników Programu w terminie późniejszym.

 

Pomoc realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady NR 223/2014 z dnia 11.03.2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( Dz. Urz. UE I. 72 z 12.03.2014r. str. 1).

 

 


---
Osoba odpowiedzialna za treść: Sławomir Małecki
Wytworzenie informacji: 2017-10-02
Data publikacji: 2017-10-06
Data aktualizacji: 0000-00-00
<< Wróć do listy newsów