71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Aktualności

Poszukiwane osoby do świadczenia usług opieki wytchnieniowej

h

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach

poszukuje osób do świadczenia usług

opieki wytchnieniowej


w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa– edycja 2021. Pobyt dzienny”

 

Realizacja usług opieki wytchnieniowej polega na wsparciu członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym

 

Poszukujemy do współpracy osób:

 

1) posiadających dyplom asystenta osoby niepełnosprawnej lub pielęgniarki albo inny, uprawniający do realizacji usług opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej;

 lub

2) z wykształceniem minimum średnim oraz co najmniej rocznym, udokumentowanym doświadczeniem w udzielaniu bezpośredniej pomocy lub opieki nad osobami niepełnosprawnymi (w ramach usług opiekuńczych, opieki nad osobami niepełnosprawnymi w tym dziećmi).

Praca na umowę – zlecenie.

Planowany okres świadczenia usług:  marzec – grudzień 2021 r.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane są w porozumieniu z rodziną w umówionym przez obie strony czasie (realizacja możliwa we wszystkie dni tygodnia) w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej na terenie gminy Siechnice.

Osoby zainteresowane poznaniem szczegółowych warunków współpracy proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siechnicach w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek – piątek 7:10-15:10 telefonicznie na nr 71  311 39 68 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gops@gops-siechnice.org.pl.

 


---
Osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Bryłkowska-Hehn
Wytworzenie informacji: 2021-01-04
Data publikacji: 2021-01-04
Data aktualizacji: 0000-00-00
<< Wróć do listy newsów