71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Aktualności

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

h


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach informuje, że trwa nabór uczestników do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich, który jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

O skierowanie do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy mogą ubiegać się:

  • osoby z niepełnosprawnością intelektualną,

  • osoby z zaburzeniami psychicznymi,

zamieszkałe na terenie powiatu wrocławskiego.


Uwaga: posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest wymagane.


Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy usytuowany jest w Kątach Wrocławskich, przy ul. 1 Maja 43c w pięknym, położonym wśród zieleni, zabytkowym budynku w pełni przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Ośrodek zapewnia ciepły posiłek oraz różnorodne formy zajęć aktywizujących i rehabilitacyjnych pod opieką wykwalifikowanej kadry terapeutów w godz. od 7.30 do 15.30.

W ramach działalności świadczone są usługi w zakresie indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności niezbędnych do wykonywania czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Przed wydaniem decyzji o skierowaniu do placówki pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowo-rodzinny w celu ustalenia sytuacji finansowej i rodzinnej wnioskodawcy. Za uczestnictwo może być pobierana odpłatność w wysokości do 5% dochodu rodziny.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Żernickiej 17 w Świętej Katarzynie do pokoju 112 – do pani Urszuli Chomicz. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie od lekarza neurologa lub psychiatry oraz od lekarza rodzinnego, a także orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeżeli wnioskodawca je posiada.


STOSOWNE DRUKI SĄ DOSTĘPNE DO POBRANIA W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH

  

 


---
Osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Bryłkowska-Hehn
Wytworzenie informacji: 2019-04-04
Data publikacji: 2019-04-05
Data aktualizacji: 0000-00-00
<< Wróć do listy newsów