71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Aktualności

Sędzia Anna Maria Wesołowska w gminie Siechnice – podsumowanie.

h


 

      W ramach projektu „Edukacja prawna w gminie Siechnice” realizowanego przez GOPS w Siechnicach, w  dniach 2 – 3 października gościła w naszej gminie Sędzia Anna Maria Wesołowska.

        Podczas swojej wizyty spotkała się z uczniami młodszymi i starszymi w trzech szkołach. Podczas swoich wystąpień Sędzia skupiła się na przykładach z autentycznych spraw toczących się w sądach,  w których nastolatki wchodzą w konflikt z prawem i o konsekwencjach wynikających z przepisów prawa. Jednocześnie uroczyście otworzyła „kąciki prawne”, czyli specjalnie wyznaczone miejsca,  gdzie uczniowie anonimowo mogą zwrócić się o pomoc w przypadku naruszenia ich dóbr oraz otrzymać odpowiedź o swoich prawach i formach pomocy. Na zakończenie uczniowie otrzymali pamiątkowe zdjęcia z autografem.

       Następnie Sędzia spotkała się ze służbami oraz kadrą pedagogiczną. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele sądu, pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, straży miejskiej i oświaty. Podczas swoich wystąpień Sędzia wskazała na  ważną rolę służb w budowaniu bezpiecznej szkoły i zapewnienia bezpieczeństwa nieletnim oraz w edukacji prawnej społeczności lokalnej. Przedstawiła również nowe formy przemocy wobec dziecka tj. eurosieroctwo, zaniedbania czy wykorzystywania dziecka w konflikcie okołorozwodowym i o obowiązkach spoczywających na służbach.  

      Kolejną grupą do której Sędzia kierowała swój przekaz była społeczność lokalna – dorośli mieszkańcy gminy. Podczas spotkań w Siechnicach i Świętej Katarzynie Sędzia poinformowała o obowiązku współpracy rodziców ze szkołą w tworzeniu spójnego planu wychowawczego i o obowiązkach rodziców wobec dziecka. Jednocześnie zapoznała mieszkańców z nowymi zagrożeniami bezpieczeństwa nieletnich tj. grooming, zbyt wczesna inicjacja seksualna, czy cyberprzemoc. Uczestnicy spotkań otrzymali bezpłatnie poradnik prawny „Bezpieczeństwo Młodzieży”.

       Serdecznie dziękujemy Sędzi Annie Marii Wesołowskiej za udział w licznych spotkaniach, przekazując wiedzę na temat konieczności stosowania i przestrzegania prawa w życiu codziennym. 

       Jednocześnie pragniemy złożyć podziękowania uczestnikom spotkań z Sędzią, a także wszystkim zaangażowanym w realizację tej części projektu „Edukacji prawnej…”.

Fotorelacja wizyty


---
Osoba odpowiedzialna za treść: Aneta Musielak
Wytworzenie informacji: 2018-10-17
Data publikacji: 2018-10-17
Data aktualizacji: 0000-00-00
<< Wróć do listy newsów