71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Aktualności

Spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską

hGminny Ośrodek Pomocy Społecznej

serdecznie zaprasza

wszystkich mieszkańców gminy

 

na spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską

 

które odbędzie się w dniach:

2 października 2018 r. o godz. 17.30  w Hali Sportowej w Świętej Katarzynie

3 października 2018 r. o godz. 17:30 w Hali Sportowej w Siechnicach

 

W ramach profilaktyki uzależnień Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach realizuje program "Edukacja prawna w gminie Siechnice".

Założeniem projektu jest podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat szeregu istniejących wykroczeń i konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania prawa. Ponadto projekt ma na celu uwrażliwienie zarówno najmłodszych jak i dorosłych mieszkańców gminy do reagowania na zachowania naruszające czyjąś godność i bezpieczeństwo.

Uznając, iż edukacja prawna powinna rozpocząć się już w szkołach zaprosiliśmy do współpracy Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (ELSA) - grupa studentów prawa z Wrocławia, którego przedstawiciele podczas spotkań w szkołach, w sposób ciekawy i przystępny przekazują wiedzę z zakresu przestrzegania prawa, uczniom naszych szkół. 

W ramach edukacji prawnej prowadzone są w szkołach warsztaty mediacyjne dla nauczycieli,  planowane są również dla uczniów, w połączeniu z wizytą w Sądzie Rejonowym w Oławie.

Ważnym elementem edukacji prawnej są tzw. "kąciki prawne" w szkołach, czyli wyznaczone miejsca, gdzie uczniowie mogą anonimowo wrzucić do specjalnie przygotowanej skrzynki zwanej " skrzynką korczakowską" listy/prośby/zapytania,  dotyczące trudnych spraw i sytuacji, których doświadczają, bądź też, których są świadkiem. Odpowiedź na zgłaszane problemy, regulacje prawne i wskazówki gdzie szukać pomocy,  umieszczone zostają na tablicy widocznej dla całej społeczności szkoły.   Co istotne, "kąciki" są dziełem dzieci i młodzieży, która przy wsparciu nauczycieli i specjalistów z zakresu  prawa w sposób jasny i w ciekawej oprawie plastycznej,  przekazuje informacje swoim rówieśnikom. W sytuacjach trudnych do pracy zespołu włączony zostaje również psycholog. Takie kąciki powstały już w trzech szkołach podstawowych  naszej gminy: Świętej Katarzynie,  Radwanicach i Siechnicach.

Inicjatorką "kącików prawnych" jest Sędzia Anna Maria Wesołowska, która  będzie gościć w naszej gminie w dniach 2-3.10.2018 r.

Podczas swojej wizyty spotka się zarówno z młodszymi jak starszymi uczniami, służbami i kadrą pedagogiczną, a także ze społecznością lokalną. Dodatkowo uroczyście otworzy nowo - powstałe "kąciki  prawne" w szkołach. 

         Mając na uwadze powyższe chcielibyśmy aby w edukację prawną dzieci i młodzieży włączona była jak największa grupa osób rozpoczynając od rodziny, która jest najbliżej młodego człowieka, poprzez przedstawicieli: szkoły, instytucji oraz społeczności lokalnej.  

        

Serdecznie zapraszamy !

 

 

 

 

 

 

 


---
Osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Bryłkowska-Hehn
Wytworzenie informacji: 2018-09-19
Data publikacji: 2018-09-19
Data aktualizacji: 0000-00-00
<< Wróć do listy newsów