71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Aktualności

Strategia dot. wsparcia

h

 

Strategia dotycząca wsparcia seniorów oraz osób niepełnosprawnych

 w gminie Siechnice

 

            W związku z przystąpieniem do opracowywania Strategii dotyczącej wsparcia seniorów oraz osób niepełnosprawnych w gminie Siechnice zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w opracowaniu diagnozy problemów i potrzeb oraz działań i wsparcia  na rzecz dwóch grup społeczności lokalnej – seniorów (osoby powyżej 60 roku życia) oraz osób z niepełnosprawnościami (opiekunów osób niesamodzielnych).

            W opracowaniu dokumentu uczestniczą wszystkie jednostki i instytucje, które podejmują działania na rzecz osób starszych, chorych i z niepełnosprawnościami w gminie Siechnice m.in. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Opieki Zdrowotnej, Centrum Kultury, Komisariat Policji, Straż Miejska, Gminna Komisja Rozwiązywania Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, przedstawiciele organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów.

            Z uwagi na ograniczenia w swobodzie organizowania spotkań otwartych spowodowane pandemią,  a także mając na względzie bezpieczeństwo osób starszych i niepełnosprawnych, proponujemy spotkania w siedzibie Urzędu Miejskiego - sali sesyjnej (III piętro) dla przedstawicieli poszczególnych miejscowości według harmonogramu przedłożonego w załączeniu. Wszystkie osoby zainteresowane osobistym udziałem w spotkaniu prosimy o zgłoszenie się do Przewodniczącego Rady Osiedla lub Sołtysa celem poinformowania o chęci udziału w spotkaniu. Chcielibyśmy aby grupy z danej miejscowości liczyły max 4-5 osób.

Możliwe jest przedłożenie swoich wniosków na piśmie bez konieczności udziału w spotkaniu zarówno do Przewodniczącego Rady Osiedla lub Sołtysa

(Link do danych kontaktowych do Przewodniczących Rad Osiedla i Sołtysów.

http://www.siechnice.gmina.pl/strona-157-jednostki_pomocnicze_gminy_siechnice.html )

lub bezpośrednio do podmiotu koordynującego opracowanie dokumentu – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach na adres gops@gops-siechnice.org.pl lub do osoby odpowiedzialnej za konsultacje pani Urszuli Chomicz uchomicz@gops-siechnice.org.pl,  tel. 71/ 311 39 68 wew. 112 w godzinach poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:10-15:10, w środę  w godzinach 9:00-17:00.


Serdecznie zapraszamy!

 


---
Osoba odpowiedzialna za treść: Urszula Chomicz
Wytworzenie informacji: 2020-08-28
Data publikacji: 2020-08-31
Data aktualizacji: 0000-00-00
<< Wróć do listy newsów