71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Aktualności

Stypendium szkolne


Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2017/2018 przyjmowane będą w dniach 01.09.2017 r. - 15.09.2017 r  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach, ul. Żernicka 17, 55-010 Św. Katarzyna

Wszystkie sprawy związane ze stypendiami i zasiłkami szkolnymi załatwiane są w pok. 103 (I p.)

 

 
 

GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7:10 - 15:10, środa w godz. 9:00 - 17:00
tel. 71/311 39 68 wew.103

Termin składania wniosków:

- dla uczniów szkół do 15 września 2017 r.

- dla słuchaczy kolegiów do 15 października 2017 r.

 

 

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE


Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:
1. złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,

2. dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych     członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

WAŻNE !!!!!!!!!


Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2016 r. poz.930).Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.


STYPENDIUM NIE PRZYSŁUGUJE


 - uczniowi klasy zerowej,


 - uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Siechnice


- uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotości kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 

DO POBRANIA WNIOSEK O STYPENDIUM SZKOLNE

 


---
Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Kościelna
Wytworzenie informacji: 2017-08-02
Data publikacji: 2017-08-02
Data aktualizacji: 0000-00-00
<< Wróć do listy newsów