71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Aktualności

Stypendium szkolne

h
STYPENDIUM SZKOLNE

2018/2019


Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2018/2019 przyjmowane będą w dniach 01.09.2018 r. - 15.09.2018 r  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach, ul. Żernicka 17, 55-010 Św. Katarzyna 

 

Termin składania wniosków:

- dla uczniów szkół do 15 września 2018 r.

- dla słuchaczy kolegiów do 15 października 2018 r.

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

1. złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,

2.dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych     członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego złożenia wniosku,


WAŻNE !!!!!!!!!


Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U. z 2017r. poz. 1769 ze zm.), natomiast od 1 października 2018 r. w związku ze zmianą kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej dochód na osobę w rodzinie nie może być większy niż kwota 528 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U. 2018 poz.1358). Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH  uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku tj. sierpień 2018r.


STYPENDIUM NIE PRZYSŁUGUJE


 - uczniowi klasy zerowej,


 - uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Siechnice


- uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotości kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

  

GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7:10 - 15:10, środa w godz. 9:00 - 17:00
tel. 71/311 39 68 wew.114

 

Wniosek o stypendium szkolne


Zaświadczenie o zarobkach


---
Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Kościelna
Wytworzenie informacji: 2018-09-04
Data publikacji: 2018-09-06
Data aktualizacji: 0000-00-00
<< Wróć do listy newsów