71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Pobieranie i przyjmowanie wniosków

Pliki do pobrania

Wniosek - Świadczenie wychowawcze 500+ na okres zasiłkowy 2018/2019

.pdf, ~142 KB

Pobierz plik

Załącznik do wniosku - Oświadczenie o wysokości dochodów

.pdf, ~93 KB

Pobierz plik

Załącznik do wniosku - Oświadczenie o wielkości gospodarstwa

.pdf, ~93 KB

Pobierz plik

WZÓR PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEGO WNIOSKU - ŚWIADCZENIE NA PIERWSZE I KOLEJNE DZIECKO

.pdf, ~484 KB

Pobierz plik

WZÓR PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEGO WNIOSKU - ŚWIADCZENIE NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO

.pdf, ~480 KB

Pobierz plik

WZÓR PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEGO WNIOSKU - ŚWIADCZENIE NA KAŻDE DZIECKO

.pdf, ~641 KB

Pobierz plik

REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU "RODZINA 500+"

 

Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 +”to świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie przysługujące rodzinom wychowującym dzieci (zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 ze zmianami). Program „Rodzina 500+” dla mieszkańców gminy Siechnice realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach z siedzibą w Świętej Katarzynie przy ul. Żernickiej 17.

Od dnia 01 lipca 2019r. nastąpi zmiana ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci oraz rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia bez weryfikacji sytuacji dochodowej.

Termin składania wniosków, okres obowiązywania świadczenia

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane:

Od dnia 1 lipca 2019r. drogą elektroniczną – tj. za pośrednictwem bankowości elektronicznej, systemu Emp@tia, PUE ZUS oraz profilu zaufanego ePuap.

Od dnia 1 sierpnia 2019r. w formie papierowej, tradycyjnie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Żernicka 17 Święta Katarzyna w sali OSP nr 120 na I p. w dniach:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 7:15 do 14:45

środa w godzinach 9:15 do 16:45

Szczegółowe informacje na temat programu Rodzina 500+ oraz wzór wniosku można uzyskać na stronach www.gops-siechnice.org.pl, www.siechnice.gmina.pl w zakładce Rodzina 500+ oraz w siedzibie ośrodka.

Od dnia 01 lipca 2019r. zostanie uruchomiony nr telefonu 535 900 857, pod którym udzielane będą informacje na temat ogólnych warunków ubiegania się o świadczenia i wymaganych dokumentów.

Wypełniając wniosek drogą elektroniczną należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk. Błąd we wniosku skutkuje osobistym stawiennictwem w GOPS celem poprawienia i uzupełnienia danych.

Aby otrzymać świadczenie od miesiąca lipca 2019 r. należy złożyć wniosek najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.!!! We wszystkich wnioskach, które zostaną złożone po dniu 30 września 2019r. prawo do świadczeń zostanie ustalone od miesiąca, w którym wpłynął wniosek tzn. nie będzie wyrównania świadczeń od miesiąca lipca.

Termin rozpatrzenia wniosku reguluje ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i został on przedstawiony w tabeli poniżej.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek:

Data złożenia wniosku:

Ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia:

do dnia 31 sierpnia 2019r.

do 31 października 2019r.

od dnia 1 września 2019r. do dnia 30 września 2019r.

do 30 listopada 2019r.

od dnia 1 października 2019r. do dnia 31 października 2019r.

do 31 grudnia 2019r.

od dnia 1 listopada 2019r. do dnia 30 listopada 2019r.,

do 31 stycznia 2020r.

od dnia 1 grudnia 2019r. do dnia 31 stycznia 2020r.

do 29 lutego 2020r.

 

Okres świadczeniowy

Prawo do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 zostanie ustalone na okres od 1 lipca 2019r. do 31 maja 2021r. Informacja o przyznaniu świadczeń zostanie wysłana do wnioskodawców z adresu poczty elektronicznej gops@gops-siechnice.org.pl na adres email wskazany we wniosku. Ustawodawca nie przewidział przyznawania świadczeń decyzją.

 ---
Osoba odpowiedzialna za treść: Monika Klujew
Wytworzenie informacji: 2017-06-28
Data publikacji: 2017-06-29
Data aktualizacji: 2019-07-03