71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Pobieranie i przyjmowanie wniosków

Pliki do pobrania

Wniosek - Świadczenie wychowawcze 500+ na okres zasiłkowy 2017/2018

.pdf, ~140 KB

Pobierz plik

Wniosek - Świadczenie wychowawcze 500+ na okres zasiłkowy 2018/2019

.pdf, ~142 KB

Pobierz plik

Załącznik do wniosku - Oświadczenie o wysokości dochodów

.pdf, ~93 KB

Pobierz plik

Załącznik do wniosku - Oświadczenie o wielkości gospodarstwa

.pdf, ~93 KB

Pobierz plik

WZÓR PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEGO WNIOSKU NA PIERWSZE I KOLEJNE DZIECKO

.pdf, ~484 KB

Pobierz plik

WZÓR PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEGO WNIOSKU NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO

.pdf, ~480 KB

Pobierz plik

REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU "RODZINA 500+"

 

Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 +”to świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie przysługujące rodzinom wychowującym dzieci (zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Dz.U. z 2018 r. poz. 2134).Program „Rodzina 500+” dla mieszkańców gminy Siechnice realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach z siedzibą w Świętej Katarzynie przy ul. Żernickiej 17.

 

Jak otrzymać świadczenie?

Wystarczy złożyć wniosek:

 

- elektronicznie:

a.    za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez ZUS, www.zus.pl,

b.    poprzez banki krajowe świadczące usługi drogą elektroniczną (informacje na stronie https://www.mpips.gov.pl ),

c.    za pośrednictwem Platformy Emp@tia, www.empatia.mrpips.gov.pl – wymagany bezpieczny kwalifikowany podpis lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Informacje o tym, jak uzyskać tzw. profil zaufany można znaleźć pod adresem www.epuap.gov.pl,

 

UWAGA Wnioski składane na adres e-mail GOPS nie będą rozpatrywane!!!

 

- osobiście - wyłącznie po uprzednim wypełnieniu wniosku

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Świadczeń Rodzinnych Święta Katarzyna, ul. Żernicka 17

 

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Święta Katarzyna, ul. Żernicka 17, wg podziału alfabetycznego w pokojach 101 i 103

w godzinach:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7:30-14:45

środa w godz. 9:15 – 16:45

 

- pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach, ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna

 

Informacja telefoniczna w sprawie świadczenia wychowawczego 500+ udzielana jest pod nr tel. 71 311 39 68 wew. 101 lub 103

w godzinach:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7:30-14:45

środa w godz. 9:15 – 16:45

 

Telefonicznie udzielane są wyłącznie informacje na temat ogólnych warunków ubiegania się o świadczenie 500+ i wymaganych dokumentów do wniosku.

 

Okres obowiązywania świadczenia, termin składania wniosków

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest co do zasady na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.

Wnioski o 500+ na bieżący okres świadczeniowy 2018/2019 można składać w każdej chwili. Jeśli ktoś do tej pory nie ubiegał się o przyznanie świadczenia, może złożyć wniosek, jeżeli spełni warunki do przyznania świadczenia, to naliczone ono zostanie od miesiąca złożenia wniosku. Warto pamiętać także, że gdy narodzi się nowe dziecko, a świadczenie wychowawcze jest już przyznane na starsze dzieci, to nowy członek rodziny też może zostać objęty programem.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 


---
Osoba odpowiedzialna za treść: Monika Klujew
Wytworzenie informacji: 2017-06-28
Data publikacji: 2017-06-29
Data aktualizacji: 2019-03-07