71/311 39 68

Rozmiar czcionki:

Rejestr zarządzeń 2019

Rejestr Zarządzeń

 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Siechnicach na rok 2019

 

L.p.

Numer

Data

Dotyczy

Termin wejścia w życie

1.

1/2019

02.01.2019

Zarządzenie w sprawie zasad ewidencji księgowej

02.01.2019

2.

2/2019

25.01.2019

Zarządzenie w sprawie wysokości ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach

25.01.2019

3.

3/2019

25.01.2019

Zarządzenie w sprawie zasad współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach z Radnymi Rady Miejskiej w Siechnicach

25.01.2019

4.

4/2019

06.02.2019

Zarządzanie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach

06.02.2019

5.

5/2019

14.02.2019

Zarządzenie w sprawie wprowadzenie Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

1.03.2019

6.

6/2019

14.02.2019

Zarządzenie w sprawie odwołania Inspektora Ochrony danych osobowych

14.02.2019

7.

7/2019

14.02.2019

Zarządzenie w sprawie powołania Inspektora Ochrony danych osobowych

14.02.2019

8.

8/2019

15.02.2019

Zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej na 2019 rok

15.02.2019

9.

9/2019

15.02.2019

Zarządzenie w sprawie systemu zastępstw w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

15.02.2019

10.

10/2019

28.02.2019

Zarządzenie w sprawie planu działalności na 2019 r. w ramach kontroli zarządczej

28.02.2019

11.

11/2019

11.03.2019

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

25.03.2019

12.

12/2019

23.04.2019

Zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego dla pracowników GOPS w Siechnicach

23.04.2019

13.

13/2019

17.05.2019

Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.oceny ofert na realizację programów profilaktycznych realizowanych w placówkach oświatowych na terenie gminy Siechnice

22.05.2019

14.

14/2019

17.05.2018

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

1.06.2019

15.

15/2019

03.06.2019

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

03.06.2019

16.

16/2019

10.06.2019

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

24.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


---
Osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Bryłkowska-Hehn
Wytworzenie informacji: 2019-07-10
Data publikacji: 0000-00-00
Data aktualizacji: 0000-00-00