Pamiętamy o naszych Seniorach!

SENIORACH!

Pamiętamy o naszych Seniorach!


W ten przedświąteczny czas Gmina Siechnice poprzez działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wspiera seniorów wręczając paczki świąteczne.

Mijający rok przyniósł wiele zmian w funkcjonowaniu życia całych rodzin i społeczności lokalnych. Zaplanowane na 2020 rok projekty socjalne dla Seniorów, takie jak Gminny Dzień Seniora oraz Wigilia dla Seniorów nie odbyły się z uwagi na ograniczenia wprowadzone w celu zapobiegania chorobie zakaźnej COVID-19. W tym trudnym czasie Gmina nie zapominamy jednak o Seniorach z zmodyfikowała działania.

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we współpracy z przedstawicielami Rad Osiedla i Sołectw wytypowali Seniorów, którzy otrzymali świąteczne paczki. Do podarunku dołączone zostały życzenia Burmistrza Siechnic Milana Ušáka oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Romana Kasprowicza, a także maseczki ochronne oraz tzw. „Koperty Życia”.

 

Programy społeczne i projekty unijne