Punkt Pierwszego Kontaktu

 

 Do zadań punktu pierwszego kontaktu należy:

 • przyjmowanie osób zgłaszających się po pomoc do Ośrodka oraz wstępne rozpoznawanie problemów i potrzeb tych osób;
 • udzielanie osobom i rodzinom informacji w sprawach pomocy społecznej, organizacji pracy ośrodka pomocy społecznej, na temat ich możliwości i uprawnień, a także o instytucjach właściwych do załatwiania poszczególnych spraw;
 • przyjmowanie i gromadzenie dokumentacji niezbędnej do przyznawania różnego rodzaju świadczeń;
 • gromadzenie materiału dowodowego potwierdzającego sytuację materialno-bytową oraz życiową  osób lub rodzin;
 • kierowanie  zgłaszających się osób  do właściwego Działu / Zespołu / Stanowiska po przeprowadzeniu wstępnej rozmowy;
 • kierowanie zgłaszających się osób do innych jednostek lub instytucji właściwych do załatwienia określonej sprawy;
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych – alimentacyjnych;
 • przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych i energetycznych;
 • przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych;
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami (w tym umawianie na spotkania) w celu przeciwdziałania trudnościom w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności ograniczanie i łagodzenie skutków ubóstwa;
 • przyjmowanie i wydawanie zaświadczeń uprawnionym do ich otrzymania osobom oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń. 

 

 Źródło obrazu okładkowego: Depositphotos

Programy społeczne i projekty