Bezpieczni na drodze

  
 
 

 

Program: 
Bezpieczni na drodze –
odpowiedzialność wszystkich uczestników ruchu  drogowego

Program „Bezpieczni na drodze” skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych w celu  zapewnienia bezpiecznej podróży wszystkim użytkownikom ruchu drogowego.

Celem programu jest:

1.     podniesienie świadomości, iż wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo na drodze, bez względu na wiek i rodzaj transportu, z którego korzystamy (kierowca, pasażer, rowerzysta, motocyklista i pieszy);

2.     wskazanie na istotną rolę rodziny w kształtowaniu właściwych postaw na drodze najmłodszych użytkowników ruchu (dzieci uczą się właściwego zachowania od swoich rodziców, dziadków, starszego rodzeństwa);

3.     wskazanie zagrożenia jakie za sobą niesie prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu a także uczestniczenie w ruchu drogowym w stanie nietrzeźwym;


Odbiorcy programu:

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Siechnice – ok. 1430 osób;

Kierowcy i pasażerowie podczas kontroli pojazdów.

Program realizowany będzie poprzez:

  • pogadanki w szkołach na terenie gminy Siechnice przeprowadzanych przez funkcjonariuszy Policji na temat bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym;
  • rutynowe kontrole policyjne kierowców (podczas kontroli sprawdzana będzie trzeźwość kierowców, a także bezpieczeństwo zarówno kierowcy jak i pasażerów);
  • kontrole policyjne kierowców podczas akcji ogólnopolskich związanych ze wzmożonym ruchem kierowców np. „Akcja znicz”, tzw. długie weekendy,  święta (podczas kontroli sprawdzana będzie trzeźwość kierowców,  a także bezpieczeństwo kierowcy oraz pasażerów);

Podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą dystrybuowane będą ulotki „Rodzina za pasem”, „Dlaczego warto bez środków odurzających”, „Mamo tato dajecie mi przykład”, a także gadżety (np. breloczki odblaskowe).

Podczas kontroli pojazdów kierowcy przestrzegający przepisów otrzymają breloczki „Odpowiedzialny kierowca”.

Realizacja projektu ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy w wyniku
:
 

  • poczucia odpowiedzialności wszystkich uczestników ruchu drogowego za bezpieczeństwo na drodze bez względu na formę uczestniczenia w nim;
  • zmniejszenia ilości wypadków drogowych spowodowanych przez kierowców i innych uczestników ruchu drogowego będących w stanie nietrzeźwym;
  • znajomości przepisów ruchu drogowego przez dzieci i młodzież;
  • podkreślenia znaczenia zapiętych pasów podczas jazdy (zdobycie wiedzy na temat przewozu i jazdy np. osób chorych, kobiet w ciąży, przewożenia zwierząt, a także jazdy autobusem czy taksówką.

Termin realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji projektu druga połowa października  2013r.

Program realizowany będzie cyklicznie w miarę potrzeb, w porozumieniu z Posterunkiem Policji w Siechnicach.

Programy społeczne i projekty