Dodatek energetyczny

ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.)

Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 374)

 

Informujemy, iż w związku w wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym, od dnia 1 stycznia 2022 r. nie będą rozpatrywane wnioski o dodatek energetyczny. Wnioski złożone po 1 stycznia 2022 r. pozostaną bez rozpatrzenia. 

Decyzje wydane w 2021 r. przyznające dodatek energetyczny na okres do 30 kwietnia 2022 r. będą realizowane zgodnie z decyzją na konto Wnioskodawcy.

Od stycznia 2022 r. można składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego, który stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej i ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

 

Dodatek ten przysługuje osobom, które spełniają trzy warunki:
1.    mają przyznany dodatek mieszkaniowy,
2.    są stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej,
3.    stale zamieszkują w lokalu, do którego wg umowy dostarczana jest energia.
Wysokość dodatku jest stała (Minister Klimatu ogłasza co roku wysokość kwoty dodatku energetycznego) i zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym. Od 1 maja 2020 do 30 kwietnia 2021 r. kwoty dodatku energetycznego wynoszą:
·         w gospodarstwie 1-osobowym:  10,94 zł/miesiąc
·         w gospodarstwie 2-4-osobowym:  15,19 zł/miesiąc
·         w gospodarstwie 5-osobowym i powyżej 5 osób: 18,23 zł/miesiąc

Aby uzyskać dodatek energetyczny, należy:
1.    wypełnić wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (wnioski znajdują się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach oraz do pobrania na stronie GOPS)
2.    mieć przyznany dodatek mieszkaniowy
3.    do wniosku dołączyć kserokopię umowy kompleksowej lub sprzedaży energii elektrycznej (przy składaniu wniosku należy mieć oryginał umowy do wglądu)
Szczegółowe informacje oraz wnioski można uzyskać w pokoju nr 116 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub pod numerem telefonu 71/ 311 39 68 wew. 116.
 

Programy społeczne i projekty