Rejestr Zarządzeń 2017

 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Siechnicach na rok 2017

 

L.p.

Numer

Data

Dotyczy

Termin wejścia w życie

1.

1/2017

02.01.2017

Zarządzenie w sprawie zasad ewidencji księgowej

02.01.2017

2.

2/2017

17.01.2017

Zarządzenie w sprawie wysokości ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach

17.01.2017

3.

3/2017

13.02.2017

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia systemu zastępstw pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach

13.02.2017

4.

4/2017

 

15.03.2017

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmiany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach

Zatwierdzenie przez Archiwum Państwowe

5.

5/2017

 

15.03.2017

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej gromadzenia i przechowywanej w składnicy akt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

15.03.2017

6.

6/2017

 

15.03.2017

Zarządzenie w sprawie odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z zakupami dokonywanymi przez jednostkę

15.03.2017

7.

7/2017

 

Anulowano

 

8.

8/2017

 

Anulowano

 

9.

9/2017

14.04.2017

Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych dla pracowników GOPS W Siechnicach

14.04.2017

10.

10/2017

14.04.2017

Zarządzenie w sprawie zmian zasad ewidencji składników majątkowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach

 

14.04.2017

 

11.

 

11/2017

 

10.07.2017

 

Zarządzenie w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników

 

10.07.2017

 

12.

11A/2017

28.09.2017

Zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych dla pracowników GOPS w Siechnicach

28.09.2017

13.

12/2017

28.09.2017

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

28.09.2017

14.

13/2017

29.09.2017

Zarządzenie w sprawie upoważnienia pana Sławomira Małeckiego – zastępcy kierownika GOPS do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

29.09.2017

15.

14/2017

29.09.2017

Zarządzenie w sprawie upoważnienia pani Urszuli Chomicz- specjalisty pracy socjalnej do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz do wydawania decyzji w tych sprawach 

29.09.2017

16.

15/2017

29.09.2017

Zarządzenie w sprawie realizacji szkoleń dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dofinansowanych ze środków KFS

29.09.2017

17.

16/2017

30.11.2017

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

01.01.2018

18.

17/2017

6.12.2017

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej majątku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2017

6.12.2017

19.

18/2017

19.12.2017

Zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników GOPS w Siechnicach

19.12.2017

20.

19/2017

27.12.2017

Zarządzenie w sprawie refundacji za okulary

01.01.2018

 

Programy społeczne i projekty