Rejestr Zarządzeń 2015

 

Rejestr Zarządzeń

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Siechnicach na rok 2015

 

L.p.

Numer

Data

Dotyczy

Termin wejścia w życie

1.

1/2015

19.01.2015

Zarządzenie w sprawie wysokości ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia oraz ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach

19.01.2015

2.

2/2015

20.02.2015

Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach w sprawie dożywiania

20.02.2015

3.

3/2015

23.02.2015

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Aneksu do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

23.02.2015

4.

4/2015

07.04.2015

Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach w przedmiocie działań w ramach programu uzależnień

07.04.2015

5.

5/2015

15.04.2015

Zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za święta przypadające w sobotę

15.04.2015

6.

6/2015

27.05.2015

Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach w przedmiocie zorganizowania wypoczynku letniego

27.05.2015

7.

7/2015

15.06.2015

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

01.07.2015

8.

8/2015

06.07.2015

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu współdziałania i wpierania rodzin przez Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

06.07.2015

9.

9/2015

 

anulowano

 

10.

10/2015

31.07.2015

Upoważnienie osób ws. ochrony danych osobowych

31.07.2015

11.

11/2015

11.08.2015

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury postępowania dotycząca wydawania decyzji potwierdzających prawo świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przypadku braku możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

11.08.2015

12.

12/2015

28.09.2015

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu oraz wzoru wniosku o przyznanie darowizny pieniężnej dla mieszkańców Gminy Siechnice, korzystających z ciepła sieciowego wyprodukowanego przez Kogenerację S.A.

28.09.2015

13.

13/2015

25.11.2015

Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji rocznej majątku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015

25.11.2015

14.

14/2015

20.11.2015

Zarządzenie w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach

20.11.2015

15.

15/2015

22.12.2015

Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej na dostarczenie posiłków

22.12.2015

16.

16/2015

22.12.2015

Zarządzenie w sprawie terminów wypłat świadczeń pieniężnych wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach na 2016 rok

22.12.2015

 

 

Programy społeczne i projekty