Harmonogram posiedzeń GKRPA w roku 2023

 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 


Harmonogram posiedzeń GKRPA I - półrocze 2023 r.

 

Miesiąc:Styczeń LutyMarzecKwiecieńMajCzerwiec
Dzień:9, 236, 206, 203, 178, 225, 19

 

Posiedzenia rozpoczynają się o godz. 15:30

 

Miejsce posiedzeń:
Święta Katarzyna, ul. Żernicka 17, pok. 109 (I p.)

Kontakt tel. 71 311 39 68 w. 109

e-mail: amusielak@gops-siechnice.org.pl

 


 Źródło obrazu: Depositphotos

Programy społeczne i projekty