Harmonogram posiedzeń GKRPA w roku 2021

 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Harmonogram posiedzeń  GKRPA I - półrocze 2021 r.

 

MiesiącStyczeń LutyMarzecKwiecieńMajCzerwiec
Dzień 4, 181, 151, 15, 29 12, 26 10, 247, 21

 

Posiedzenia rozpoczynają się o godz. 15:30

 

Miejsce posiedzeń:
Święta Katarzyna, ul. Żernicka 17, pok. 109 (I p.)

Kontakt tel. 71 311 39 68 w. 109

 


 Źródło obrazu: Depositphotos

Programy społeczne i projekty