Dane kontaktowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach

ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna
NIP: 912-130-17-51
REGON: 005959500
KONTO: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy O/Święta Katarzyna 21 9584 1092 2010 1000 1078 0001

Godziny urzędowania Ośrodka: poniedziałek, wtorek, czwartek 7:10 - 15:10 środa 9:00 - 17:00 piątek jest dniem bez przyjmowania klientów

Sekretariat

tel. 71/311 39 68
e-mail: gops@gops-siechnice.org.pl 

adres skrytki ePUAP: /gopssiechnice/SkrytkaESP

 

Od dnia 12.01.2022 r. Ośrodek pracuje w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 7:10 - 15:10

WTOREK 7:10 - 15:10

ŚRODA 9:00 - 17:00

CZWARTEK 7:10 - 15:10

Uprzejmie informujemy, że pracownicy Ośrodka przyjmują klientów od poniedziałku do czwartku.

Na postawie Zarządzenia Kierownika GOPS nr 1/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r. każdy piątek został ustalony jako dzień bez obsługi klientów. W piątki pracownicy Ośrodka zajmują się pracą wewnętrzną oraz pracą w terenie.

Kierownik GOPS

Joanna Bryłkowska-Hehn
e-mail: jbrylkowska@gops-siechnice.org.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 9-14

Zastępca Kierownika GOPS

Sławomir Małecki 

tel. 71/311 39 68 wew. 110 

e-mail: smalecki@gops-siechnice.org.pl

Główny Księgowy

Agnieszka Denkiewicz
tel. 71/311 39 68 wew. 106
e-mail: adenkiewicz@gops-siechnice.org.pl

Dział finansowo - administracyjny

Stanowisko ds. kadr i płac

Ewa Szutas
tel. 71/311 39 68 wew. 104
e-mail: eszutas@gops-siechnice.org.pl

Księgowa

Marta Uberna - Koordynator ds. dostępności
tel. 71/311 39 68 wew. 106
e-mail: muberna@gops-siechnice.org.pl

 

Barbara Leońska
tel. 71/311 39 68 wew. 104
e-mail: bleonska@gops-siechnice.org.pl

 

Referent ds. księgowości

Paulina Wiśniewska
tel. 71 / 311 39 68 wew. 104
e-mail: pwisniewska@gops-siechnice.org.pl

 

Referent ds. administracyjnych

Monika Czajka
tel. 71 /311 39 68  wew. 103
e-mail: mczajka@gops-siechnice.org.pl

 

Dział pracy środowiskowej

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek-piątek 7.30- 10.00 (po godz. 10.00 praca w terenie)

POMOC FINANSOWA

Anna Kościelna
tel. 71/311 39 68 wew. 122
e-mail: akoscielna@gops-siechnice.org.pl

Agnieszka Ługowska
tel. 71/311 39 68 wew. 122
e-mail: alugowska@gops-siechnice.org.pl

Kacper Madej
tel. 71/311 39 68 wew. 122
e-mail: kmadej@gops-siechnice.org.pl

Anna Suchostawska
tel. 71/311 39 68 wew. 122
e-mail: asuchostawska@gops-siechnice.org.pl

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Mariola Przodała
tel. 71/311 39 68 wew. 114
e-mail: mprzodala@gops-siechnice.org.pl

POGŁĘBIONA PRACA SOCJALNA

Urszula Chomicz
tel. 71/311 39 68 wew. 112
e-mail: uchomicz@gops-siechnice.org.pl

Anna Wróbel
tel. 71/311 39 68 wew. 112
e-mail: awrobel@gops-siechnice.org.pl

KARTA DUŻEJ RODZINY

Teresa Nowicka
tel. 71/311 39 68 wew. 101
e-mail: tnowicka@gops-siechnice.org.pl

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

Teresa Nowicka
tel. 71/311 39 68 wew. 101
e-mail: tnowicka@gops-siechnice.org.pl

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Teresa Nowicka
tel. 71/311 39 68 wew. 101
e-mail: tnowicka@gops-siechnice.org.pl

ASYSTENCI RODZIN

Joanna Grobelna-Kosowska
tel. 71 311 39 68 wew. 111
e-mail: jgrobelna@gops-siechnice.org.pl

Aneta Szafran
tel. 71 311 39 68 wew. 113
e-mail: aszafran@gops-siechnice.org.pl

Dział świadczeń rodzinnych

Koordynator działu świadczeń rodzinnych

Monika Klujew
tel. 71/311 39 68 wew. 102
e-mail: mklujew@gops-siechnice.org.pl

Marzena Malinowska
tel. 71/311 39 68 wew. 101
e-mail: mmalinowska@gops-siechnice.org.pl

Anna Smyrak
tel. 71/311 39 68 wew. 103
e-mail: asmyrak@gops-siechnice.org.pl

Aneta Jasiewicz
tel. 71/311 39 68 wew. 103
e-mail: ajasiewicz@gops-siechnice.org.pl

Profilaktyka uzależnień

Stanowisko ds. profilaktyki uzależnień - Koordynator procedury Niebieska Karta

Aneta Musielak
tel. 71/311 39 68 wew. 109
e-mail: amusielak@gops-siechnice.org.pl

Programy społeczne i projekty