Akademia Rozwoju Rodziny

W dniach od 25 do 27 czerwca 2021 r.  w Ośrodku Dom na Białej Dolinie w Szklarskiej Porębie odbyły się warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców ,,Akademia Rozwoju Rodziny”. W warsztatach udział brali rodzice z terenu gminy Siechnice.
Podczas trzy dniowych warsztatów rodzice pracowali nad nabywaniem kompetencji                         do budowania więzi z dzieckiem opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.  Zakres tematyczny warsztatów obejmował m. in.: radzenie sobie   ze swoimi uczuciami i akceptowanie uczuć dziecka, zachęcanie dziecka do współpracy, wyznaczanie granic, komunikacja                  oraz rozwiązywanie konfliktów w rodzinie.
We wrześniu odbędzie się druga część warsztatów, podczas których analizowane będą metody wychowawcze, które rodzice wprowadzili w swoich rodzinach.
Warsztaty są realizowane dzięki środkom z Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom- Programowi Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Programowi Przeciwdziałania Narkomanii.

Programy społeczne i projekty