Terminy wypłat świadczeń

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ  Z GOPS W ROKU 2021

ŚWIADCZENIE

DODATKI MIESZKANIOWE

ZASIŁKI CELOWE

ZASIŁKI CELOWE I OKRESOWE

ZASIŁKI STAŁE

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

ŚWIADCZENIA RODZINNE, WYCHOWAWCZE

MIESIĄC
STYCZEŃ

8

21

25

26

26,27

LUTY

10

18

25

23

23,24

MARZEC

10

11

24

25

29

29,30

KWIECIEŃ

9

12

26

23

28

28,29

MAJ

10

12

26

25

27

27,28

CZERWIEC

10

9

24

25

28

28,29

LIPIEC

9

12

26

23

28

28,29

SIERPIEŃ

10

12

30

25

26

26,27

WRZESIEŃ

10

13

27

24

28

28,29

PAŹDZIERNIK

8

11

26

25

27

27,28

LISTOPAD

10

9

24

25

26

26,29

GRUDZIEŃ

10

29

16

23

21

21,22


BIEŻĄCE INFORMACJE NT. GODZIN URZĘDOWANIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE https://www.bsolesnica.pl/
 

Programy społeczne i projekty