Terminy wypłat świadczeń

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ  Z GOPS W ROKU 2022

ŚWIADCZENIE

DODATKI MIESZKANIOWE

ZASIŁKI CELOWE

ZASIŁKI CELOWE I OKRESOWE

ZASIŁKI STAŁE

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

ŚWIADCZENIA RODZINNE, WYCHOWAWCZE

MIESIĄC
STYCZEŃ

10

17

28

25

26

26,27

LUTY

10

21

25

23

23,24

MARZEC

10

16

30

25

28

28,29

KWIECIEŃ

8

14

28

25

26

26,27

MAJ

10

16

30

25

26

26,27

CZERWIEC

10

15

29

24

27

27,28

LIPIEC

8

14

28

25

26

26,27

SIERPIEŃ

10

16

30

25

26

26,29

WRZESIEŃ

9

15

29

23

27

27,28

PAŹDZIERNIK

10

14

28

25

26

26,27

LISTOPAD

10

10

24

25

28

28,29

GRUDZIEŃ

9

28

19

23

21

21,22


BIEŻĄCE INFORMACJE NT. GODZIN URZĘDOWANIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE https://www.bsolesnica.pl/
 

Programy społeczne i projekty