Obozy sportowe

 
INFORMUJEMY, IŻ AKTUALNIE OŚRODEK NIE REALIZUJE PROJEKTU W FORMIE OBOZÓW SPORTOWYCH

Każdego roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach organizuje obóz rekreacyjno – sportowy nad jeziorem dla uczniów gimnazjum z terenu gminy Siechnice.
Jest to doskonała forma wypoczynku dla ludzi młodych, chcących aktywnie spędzić 10 dni wakacji.

Organizatorzy zapewniają moc atrakcji i wyzwań dla najbardziej wymagającego młodego człowieka. Każdego dnia uczestnicy biorą udział w różnego rodzaju aktywności ruchowej, tj. gry i zabawy zespołowe, zmagają się podczas turniejów, zawodów pływackich, czy lekkoatletycznych.
Nabywają lub doskonalą swoje umiejętności w pływaniu i tańcu. Biorą udział w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych,podczas których poznają historię regionu, w którym wypoczywają.

Dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszą się wszelkie formy aktywności
na wodzie, między innymi pływanie rowerami wodnymi czy kajakami.

Młodzież podczas pobytu uczy się współdziałania w grupie, szacunku dla innych,
a także współodpowiedzialności za grupę i realizację zaplanowanych zajęć.
Jednocześnie młodzi ludzie poznają aktywne formy spędzania wolnego czasu i pogłębiają wiedzę na temat szkodliwości używania alkoholu i środków psychoaktywnych.
Wykwalifikowana kadra wychowawców przekazuje również wiedzę na temat rozpoznawania i radzenia sobie z negatywnymi emocjami i uczy skutecznego porozumiewania się bez przemocy.

Obóz finansowany jest z gminnych środków profilaktyki uzależnień 

Programy społeczne i projekty