Zapytanie ofertowe/Usługa dożywiania-przygotowanie i dowóz do domu ciepłych posiłków w roku 2022

Programy społeczne i projekty