Rejestr Zarządzeń 2020

 

Rejestr Zarządzeń

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siechnicach na rok 2020

L.P.

NUMER

DATA

DOTYCZY

TERMIN WEJŚCIA W ŻYCIE

1

1/2020

13.01.2020

Zarządzenie w sprawie wysokości ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach

13.01.2020

2

2/2020

18.02.2020

Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. oceny i brakowania dokumentacji archiwalnej gromadzonej i przechowywanej w składnicy akt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

18.02.2020

3

3/2020

02.03.2020

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

02.03.2020

4

4/2020

07.04.2020

Zarządzenie w sprawie zmiany godzin pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach oraz skrócenia czasu pracy w dniu 10.04.2020r. 

07.04.2020

5

5/2020

27.04.2020

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania mieszkania chronionego wspieranego 

27.04.2020

6

6/2020

01.06.2020

Zarządzenie w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości

01.06.2020

7

7/2020

01.06.2020

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Aneksu do Regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach 

01.06.2020

8

8/2020

22.06.2020

Zarządzenie w sprawie zmiany godzin pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach oraz ustalenia każdego piątku jako dnia bez przyjmowania klientów

22.06.2020

9

9/2020

22.06.2020

Zarządzenie w sprawie realizacji projektu „W rodzinie jest MOC”

22.06.2020

10

10/2020

08.07.2020

Zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych dla pracowników GOPS w Siechnicach za święta przypadające w sobotę

08.07.2020

11

11/2020

09.07.2020

Zarządzenie w sprawie utworzenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach

09.07.2020

12

12/2020

05.10.2020

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania darowizny pieniężnej dla mieszkańców Gminy Siechnice, korzystających z ciepłą sieciowego wyprodukowanego przez Kogeneracja S.A

05.10.2020

13

13/2020

26.10.2020Zarządzenie w sprawie obsługi klientów oraz zmiany godzin pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach

26.10.2020

14

14/2020

29.10.2020Zarządzenie w sprawie Regulaminu świadczenia pracy w formie zdalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach 

29.10.2020

15

15/2020

18.11.2020Zarządzenie w sprawie realizacji projektu „Opieka wytchnieniowa”

18.11.2020

16

16/2020

18.11.2020Zarządzenie w sprawie realizacji projektu „Wspieraj Seniora”

18.11.2020

17

17/2020

23.11.2020Zarządzenie w sprawie Zakładowej Instrukcji Inwentaryzacyjnej obowiązującej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

23.11.2020

18

18/2020

27.11.2020Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej majątku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

27.11.2020

19

19/2020

30.11.2020Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia pracy w formie zdalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

30.11.2020

20

20/2020

30.11.2020Zarządzenie w sprawie wprowadzenia pracy rotacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

30.11.2020

21

21/2020

08.12.2020Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wyboru przedstawiciela do reprezentowania pracowników przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi oraz zarządzania wyborów przedstawiciela pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

08.12.2020

22

22/2020

14.12.2020Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw wyboru instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi 

14.12.2020


 

Programy społeczne i projekty