PROJEKT "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS" DOSTAWA SPRZĘTU I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, URZĄDZEŃ I OPROGRAMOWANIA

Niezbędne dokumenty znajdują się w plikach do pobrania.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ:

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie, z prośbą o wyjaśnienie, skierowane telefonicznie w dniach 26.02.2021 oraz 01.03.2021:

PYTANIE

Czy można złożyć ofertę na realizację zamówienia tylko w punkcie  5 i 6 Specyfikacji?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zgodnie z warunkami Zapytania ofertowego zawartymi w punkcie 4. Opis sposobu przygotowania oferty, Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie, z prośbą o wyjaśnienie, skierowane drogą elektroniczną w dniu 03.03.2021:
PYTANIA

Proszę udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz urządzeń biurowych.


Pytanie nr 1:
Dotyczy poz. 1 – komputery stacjonarne
Czy Zamawiający dopuści komputer o następującym umiejscowieniu złącz USB: 4 porty USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) na panelu przednim, 4 porty USB 2.0 na panelu tylnym ?

ODPOWIEDŹ
Dopuszczamy powyższe umiejscowienie złącz USB.

Pytanie nr 2:
Dotyczy poz. 4 – antywirus licencja
Co oznacza zapis 3L.– czy licencje mają być na 3 lata?
ODPOWIEDŹ

Tak, licencja na program antywirusowy musi być na 3 lata
Pytanie nr 3:
Dotyczy poz. 3 – filtry prywatyzujące
Wg naszej wiedzy nie istnieją filtry prywatyzujące 19” 16:9. Czy Zamawiający dopuści filtry 19” 16:10?
ODPOWIEDŹ

Dopuszczamy filtr 19" 16:10. 

Pytanie nr 4:

Dotyczy poz. 3 – filtry prywatyzujące
Czy Zamawiający dopuści filtry 17” 5:4, 19” 5:4 oraz 19,5” 16:9 bez powłoki antyrefleksyjnej, a z matową powierzchnią pomagającą zmniejszyć odblaski i ukryć odciski palców?

ODPOWIEDŹ

Dopuszczamy filtry 17” 5:4, 19” 5:4 oraz 19,5” 16:9 z matową powierzchnią zmniejszającą odblaski.

 

Programy społeczne i projekty