Rejestr Zarządzeń 2019

 

Rejestr Zarządzeń

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siechnicach na rok 2020

L.P.

NUMER

DATA

DOTYCZY

TERMIN WEJŚCIA W ŻYCIE

11/201902.01.2019Zarządzenie w sprawie zasad ewidencji księgowej02.01.2019
22/201925.01.2019Zarządzenie w sprawie wysokości ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach 25.01.2019
33/201925.01.2019Zarządzenie w sprawie zasad współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach z Radnymi Rady Miejskiej w Siechnicach25.01.2019
44/201906.02.2019Zarządzanie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach06.02.2019
55/201914.02.2019Zarządzenie w sprawie wprowadzenie Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach01.03.2019
66/201914.02.2019Zarządzenie w sprawie odwołania Inspektora Ochrony danych osobowych14.02.2019
77/201914.02.2019Zarządzenie w sprawie powołania Inspektora Ochrony danych osobowych14.02.2019
88/201915.02.2019Zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej na 2019 rok15.02.2019
99/201915.02.2019Zarządzenie w sprawie systemu zastępstw w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej15.02.2019
1010/201928.02.2019Zarządzenie w sprawie planu działalności na 2019 r. w ramach kontroli zarządczej28.02.2019
1111/201911.03.2019Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach 25.03.2019
1212/201923.04.2019Zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego dla pracowników GOPS w Siechnicach 23.04.2019
1313/201917.05.2019Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.oceny ofert na realizację programów profilaktycznych realizowanych w placówkach oświatowych na terenie gminy Siechnice22.05.2019
1414/201917.05.2019Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach 01.06.2019
1515/201903.06.2019Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach 03.06.2019
1616/201910.06.2019Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach 24.06.2019
1717/201917.07.2019Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej gromadzonej i przechowywanej w składnicy akt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach 17.07.2019
1818/201917.07.2019Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach 01.08.2019
1919/201923.07.2019Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach 23.07.2019
2020/201923.07.2019Zarządzenie  w sprawie realizacji szkoleń dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach dofinansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 23.07.2019
2121/201909.10.2019Zarządzenie w sprawie zasad ewidencji księgowej oraz instrukcji obiegu dokumentów projektu „Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach” współfinansowanego ze środków EFS 09.10.2019
2222/2019 ANULOWANO 
2323/201930.10.2019Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji rocznej majątku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach za 2019 rok 30.10.2019
2424/201930.10.2019Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach 30.10.2019
2525/201930.10.2019Zarządzenie w sprawie stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi – białą lista podatników 30.10.2019
2626/201931.10.2019Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników GOPS w Siechnicach31.10.2019
2727/201928.11.2019Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji księgowej Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 współfinansowanego ze środków MRPiPS 28.11.2019
2828/201929.11.2019Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminy przyznania darowizny pieniężnej dla mieszkańców Gminy Siechnice, korzystających z ciepła sieciowego wyprodukowanego przez Kogenerację S.A 29.11.2019
2929/201930.12.2019Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu na stacjonarne warsztaty kompetencji rodzicielskich w ramach projektu „W rodzinie jest MOC” 30.12.2019

 

Programy społeczne i projekty