Zakup kontrolowany

Zakup kontrolowany – lokalny monitoring sprzedaży alkoholu osobom nieletnim

na terenie Gminy Siechnice

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyłonił w drodze zamówień publicznych Wykonawcę zadania: Zakup kontrolowany -  – lokalny monitoring sprzedaży alkoholu osobom nieletnim na terenie Gminy Siechnice.

            Wyłoniona firma – Centrum Działań Profilaktycznych” z Wieliczki przeprowadziła na terenie Gminy Siechnice autorskie szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych – Pakiet ,,4S” (Sprawdzone Skuteczne Szkolenie Sprzedawców), obejmujące dwukrotne sprawdzenie potencjalnej dostępności alkoholu dla osób niepełnoletnich wraz ze szkoleniem terenowym  oraz szkolenie stacjonarne.

W dniu 25.07.2019 w I etapie audytu specjalnie przeszkolona 19-letnia dziewczyna, wyglądająca nawet młodziej (na około 17 lat), udała się wraz z trenerem CDP do punktów sprzedaży i podjęła próbę zakupu alkoholu (najczęściej piwa). Celem badania było sprawdzenie, czy sprzedający/sprzedająca poprosi ,,Tajemniczego Klienta” o dokument tożsamości potwierdzający jego pełnoletność.

W znacznej większości sprawdzonych punktów sprzedających alkohol (35 na 44 pkt w tym 4pkt były nieczynne), podczas próby zakupu alkoholu przez Tajemniczego Klienta, sprzedawcy nie wymagali dokumentu potwierdzającego wiek nabywcy. Niewielka ilość sprzedawców bo zaledwie 5 pkt poprosiło o okazanie dokumentu, który potwierdza jego pełnoletniość a kilku którzy poprosili i tak sprzedali alkohol po zapewnieniu przez Tajemniczego Klienta iż zostawił go w domu.Bezpośrednio po próbie zakupu, trener CDP przeprowadził w punktach sprzedaży szkolenie dotyczące konsekwencji sprzedaży alkoholu osobom nieletnim,  które podyktowane m.in. jest tym, że nawet za jednorazową sprzedaż niepełnoletnim grożą sprzedawcom wysokie kary -
z utratą zezwolenia włącznie. Nikt nie ma wieku wypisanego na twarzy. Chcemy, więc w taki sposób uchronić sprzedawców przed nieświadomym popełnieniem przestępstwa.

          Kolejnym etapem zadania był ponownie przeprowadzony audyt z udziałem Tajemniczego Klienta w dniu 28.08.2019, podczas którego podejmowała próbę zakupu alkoholu inna 18-letnia dziewczyna,  której wygląd wskazywał na dużo młodszy wiek.

W etapie tym, sytuacja się znacznie się poprawiła,  gdyż w 19 punktach na wspomniane 44 sprawdzanych punktów sprzedających alkohol, Tajemnicza Klientka miała problem z zakupem alkoholu bez dokumentu. W 16 punktach sprzedawcy nie poprosili o okazanie dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek nabywcy i sprzedali alkohol a 9 punktów było zamkniętych
z powodu urlopów.


Podsumowanie badania terenowego:

          Z powyższego wykresu wynika, iż liczba sprzedawców, którzy pytają o dowód osobisty,
w przypadku braku pewności co do pełnoletności osoby chcącej kupić alkohol, podczas I audytu z Tajemniczym klientem, jest blisko o 90 % niższa niż Ci którzy sprzedają alkohol bez zapytania
o dowód, co potwierdza jak potrzebne są działania organizowane przez Gminę Siechnice
i jednocześnie podkreśla jak ważne są cykliczne kontrole i szkolenia.

            Podczas II audytu liczba sprzedawców, którzy pytają o dowód osobisty, w przypadku braku pewności co do pełnoletności osoby chcącej kupić alkohol była już o przeważającą połowę większa niż Ci którzy sprzedają alkohol bez zapytania o dowód.

Gdy Porównamy obydwa etapy audytów widzimy wyraźnie jak zmieniła się sytuacja
z przeważającej sprzedaży alkoholu bez zapytania o dowód w I audycie,  po przewyższającą  ilość odmów sprzedaży w II audycie. Sytuacja znacznie zmieniła się na plus,  ponieważ sprzedawcy zaczęli częściej pytać i sprawdzać pełnoletność osoby dokonującej zakupu.

Ostatnim etapem Pakietu „4S” było szkolenie stacjonarne w dniu 30 października 2019, w Urzędzie Miejskim w Siechnicach,  na które zaproszono przedsiębiorców sprzedających alkohol w Gminie Siechnice. Obecni na szkoleniu przedstawiciele GKRPA podsumowali wyniki przeprowadzonego badania terenowego oraz poinformowali, iż będzie ono powtarzane cyklicznie w kolejnych latach oraz zapowiedzieli kontrole sklepów pod względem prawidłowości korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Przeprowadzone zostało również szkolenie przez trenera CDP , który zapoznał zgromadzonych sprzedawców o obowiązkach wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.  

Sprzedawcy otrzymali certyfikaty uczestnictwa a trzy sklepy, które dwukrotnie odmówiły sprzedaży alkoholu bez okazania dowodu osobistego – Certyfikat - Odpowiedzialny Sklep.


Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali plakaty i miniporadniki dla sprzedawców.


 

 

 

 
 

Programy społeczne i projekty