Program Czyste Powietrze

 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z  Programem „Czyste Powietrze” 2.0.
 

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
 

Ważne: wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!
 

Gdzie można złożyć wniosek?

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.10 do 15.10.

Podstawa prawna:

411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

 

Więcej informacji na temat programu "Czyste Powietrze"  znajdą Państwo na następujących stronach:

http://www.siechnice.gmina.pl/aktualnosc-3931-punkt_konsultacyjny_programu_czyste.html

https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie

 

Źródło obrazu: Depositphotos

Programy społeczne i projekty