Placówki wsparcia

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Każda dorosła osoba niepełnosprawna, po skończonym obowiązku edukacji może zostać uczestnikiem zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej (WTZ). Jedynym warunkiem jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz wypełnienie wniosku o przyjęcie do WTZ. Uczestnikami WTZ mogą być osoby dorosłe z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, które chcą podjąć proces aktywizacji społecznej i zawodowej. Warsztaty Terapii Zajęciowej mają za zadanie ogólne usprawnianie osoby niepełnosprawnej poprzez: rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, przygotowanie do życia w środowisku społecznym, rozwijanie umiejętności zawodowych, które umożliwiają późniejsze podjęcie pracy zawodowej w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej a także poprawę kondycji fizycznej i psychicznej.

Na terenie Wrocławia Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone są przez:

 1. Fundacja im. Brata Alberta
  Warsztat Terapii Zajęciowej „Muminki”    
  al. Kasprowicza 28,  51-137 Wrocław; tel. 352 75 25
  email: wtzmuminki@poczta.onet.pl

 2. Fundacja im. Brata Alberta
  Warsztat Terapii Zajęciowej „Wspólnota”
  ul. Smocza 4, 51-520 Wrocław; tel. 347 29 76
  email: biuro@fundacja-wro.id.pl

 3. Fundacja im. Błogosławionego Ojca Damiana
  Warsztat Terapii Zajęciowej „U Ojca Damiana”
  ul. Snopkowa 5,  52-225 Wrocław; tel. 373 04 70
  email: wtz.damian@gmail.com

 4. Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „Ostoja”
  Warsztat Terapii Zajęciowej
  ul. Litomska 10, 53-641 Wrocław; tel. 354 44 39
  email: wtz.litomska@ostoja.org.pl


Środowiskowe Domy Samopomocy

Środowiskowe Domy Samopomocy są ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Świadczą usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. O miejsce w przedmiotowych placówkach ubiegać mogą się osoby, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej. Umieszczenie w ŚDS odbywa się na bazie decyzji administracyjnej wydawanej przez Dział adaptacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu ul. Strzegomska 6


Wrocławskie Środowiskowe Domy Samopomocy:
 

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy typu A prowadzony przez Stowarzyszenie

  "W Naszym Domu"     
  ul. Szkolna 11, 54-007 Wrocław
  Tel. 071 3494580

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy typu A prowadzony przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji „ART.”
  ul. Grabiszyńska 89, 53-503 Wrocław
  Tel. 071 7845737

 2. Środowiskowy Dom Samopomocy typu A prowadzony przez  Stowarzyszenie Na rzecz Promocji Zdrowia CURATUS
  ul. Kleczkowska  5 oficyna, 50-227 Wrocław
  Tel. 071 329 09 19

 3. Środowiskowy   Dom   Samopomocy   typu B   prowadzony przez
  Fundację „Przyjazny Dom” im. Stanisława Jabłonki
  ul. Okulickiego 2, 51-216 Wrocław

 4. Środowiskowy   Dom   Samopomocy   typu B   prowadzony przez
  Stowarzyszenie „Ostoja”
  ul. Stawowa 1a, 50-015 Wrocław
  Tel./fax 071 3447802

 5. Środowiskowy Dom Samopomocy typu A prowadzony przez Fundację „Opieka i Troska”
  ul. Kiełczowska 43/6
  Tel./fax 71/794 78 91

Programy społeczne i projekty